Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

«Πράσινος Τουρισμός»: επένδυση στην ανάπτυξη

Το Υπουργείο  Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοινώνει  την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος  «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» που εμπίπτει στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων του Τομέα Τουρισμού μέσω ΕΣΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται  σε € 30.000.000 και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων Ξενοδοχείων, Camping και Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, που  λειτουργούν πριν από 01.01.2009, σε όλη τη Χώρα.
Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν:
1. Μείωση λειτουργικού κόστους, μέσω εξοικονόμησης  ενέργειας, νερού και ολοκληρωμένης  διαχείρισης απορριμμάτων
2. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών – Προσέλκυση νέων πελατών
3. Οικολογική πιστοποίηση
4. Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης
5. Ενίσχυση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύναται  να χρηματοδοτηθούν, αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής  απόδοσης των κτιριακών  εγκαταστάσεων και  στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (στερεών και υγρών αποβλήτων), στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων και, τέλος, στην ενημέρωση και προβολή του περιβαλλοντικού «προφίλ» των επιδοτούμενων επιχειρήσεων.
Ο συνολικός  προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κυμαίνεται  από €15.000 έως  €400.000. Η Δημόσια Χρηματοδότηση αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, με ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των μικρών νησιών (με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων). Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηματιών του Τουρισμού και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών.
Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την 20η Δεκεμβρίου 2010 έως και την 25η Φεβρουαρίου 2011, μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από  τους παρακάτω ιστοχώρους www.visitgreece.gr, www.yppo.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr, www.antagonistikotita.grwww.efepae.gr, καθώς και στο τηλεφωνικό κέντρο 801-11-36-300 (χρέωση αστικής μονάδας). 

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Job for the Project Positions in IIT, Roorkee

Walk In Interview for  Project Positions, IITR,Indian Institute Of Technology, Roorkee Alternate Hydro Energy Centre Applications are invited from Indian nationals only for project positions of Fellow A/B/C or JRF/SRF as per the details given below for the consultancy/research projects, running under the Head, AHEC, Indian Institute of Technology, Roorkee and appear for the interview [...]
http://www.iitr.ac.in/administration/uploads/File/ahec/2010/adv10122010.pdf

Jobs in National Institute of Hydrology, Roorkee for Research Positions

Scientist and Research Jobs in National Institute of Hydrology, Roorkee Applications are invited for the following positions Si.no. –Name of the Post – No. of Post 1. Scientist-C – 03 2. Scientist –B- 02 3. Senior Research assistant- 01 4. Technician Grade – III- 01 Job location- Anywhere in India Applications in the prescribed format [...]
http://www.nih.ernet.in/newnih/index.html

Non Teaching Vacancies for the Hindi Translator for the Indian Institute of Geomagnetism

Hindi Translator- Non Teaching Jobs in Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai Applications are invited for the following posts in Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai Post :- Hindi translator Period:- for the time period of upto maximum 0 to 2 years Consolidated salary:- Rs.18,500/- p.m Qualification:- Master Degree in Hindi or English or Master [...]
http://www.iigm.res.in/iigweb/index.php

Vacancies in, LNJN National Institute of Criminology and Forensic Science,

Job for the Administrative Officer in LNJN National Institute of Criminology and Forensic Science, Delhi Applications are invited for the following post Post:- Administrative Officer No.of Post:- One Pay scale:- Rs.9300-34800/- with GP 4800/- Eligibility:- Deputation ( not exceeding three years) Interested candidates may send their application within 60 days of the date of publication [...]
http://nicfs.nic.in/

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Microsoft Careers We're still hiring for Enterprise Architects across the U.S.

You can find them posted at: http://bit.ly/9M7cRL
 Enterprise Architect  
Location: Non Location Specific
Job Category: Services & Consulting Location: United States, United States - Non Location Specific Job ID: 728290 21919 Product: (Not Product Specific) Division: Services & Support Enterprise Architect
Are you ready to seize an opportunity to work with Microsoft's most established and innovative enterprises and advising Line of Business and IT Executives? Have you got a track record of helping enterprise leaders transform their business by executing against long-term strategies and roadmaps for pragmatic technology adoption? Interested in employing strong business and architectural skills and leveraging your abstract thinking to create innovative solutions for the largest organizations in the world?

Microsoft Services helps customers realize their full potential through accelerated adoption and productive use of Microsoft technologies. We are a global team of exceptional people who deliver world-class services with partners, earning customer confidence, trust, and loyalty by improving the overall customer and partner experience, serving as the customer advocate within Microsoft, and driving customer-centric product improvement.

http://www.microsoft-careers.com/job/Non-Location-Specific-Enterprise-Architect/994269/?utm_source=facebook&utm_campaign=SNP_TOC_TL_TP_US_tjarosz_SERVICES_PL_ENTERPRISE_ARCHITECT_com_pub_

Αξιοποίηση για πρώτη φορά της ακίνητης Δημόσιας περιουσίας με γνώμονα την ανάπτυξη

Η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα προβαίνει σε ενέργειες που για πρώτη φορά επιτρέπουν την καταγραφή και αξιοποίηση της Δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
Με σκοπό τη σωστότερη διαχείριση και την διαφάνεια στην λήψη αποφάσεων, αλλά και προσβλέποντας στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από την αναξιοποίητη ως τώρα περιουσία του Δημοσίου, παρουσιάζονται οι αποφάσεις της Κυβέρνησης που προκύπτουν από τη Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων:
Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας
 • Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Με άμεση πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων θα καταγραφεί και θα διερευνηθεί η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, προκειμένου να υπάρξουν ολοκληρωμένα και αξιόπιστα στοιχεία για το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Ολοκλήρωση της καταγραφής: Ιούνιος 2011.
 • Αξιοποίηση του τέως αεροδρομίου του Ελληνικού. Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και με τη χρήση της διαδικασίας fast-track, αποφασίστηκε α) συγκρότηση φορέα ειδικού σκοπού ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε στον οποίο περιέρχεται η διαχείρισή της, και β) η πρόσληψη χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβούλων για την αξιοποίηση της έκτασης.
 • Επιλογή και προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων. Αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδων Διοίκησης Έργου με τη συμμετοχή και εξειδικευμένων συμβούλων για την άρση των διοικητικών εμποδίων και την προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων από τους υπεύθυνους φορείς (ΚΕΔ, ΕΤΑ/Ολυμπιακά Ακίνητα).
 • Θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές για την άσκηση ενιαίας και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό: α) η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων εξέτασε θετικά και εισηγείται την συγκρότηση Γενικής Γραμματείας Αξιοποίησης Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα εποπτεύει τις κτηματικές υπηρεσίες, τα εθνικά κληροδοτήματα, και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΝΠΔΔ, και β) προωθεί τη δημιουργία ενός φορέα χρηματοοικονομικής διαχείρισης των ώριμων προς αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου με τη μορφή Α.Ε. στον οποίο θα περιέρχονται ακίνητα από υφιστάμενους φορείς του δημοσίου.
Αποκρατικοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις
Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου με απόλυτη διαφάνεια και σχεδιασμό και με βασικό γνώμονα:
-τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος,
-τον έλεγχο σε τομείς στρατηγικής και εθνικής σημασίας,
-την αναδιάρθρωση τομέων της οικονομίας  που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος,
- την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουριστικής ή άλλης οικονομικής ανάπτυξης με την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Κάθε απόφαση θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για μεγιστοποίηση των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, η οποία θα συμβάλλει στην μεγάλη προσπάθεια για τον έλεγχο και τη μείωση του δημοσίου χρέους.
Στόχος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και  αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας είναι η εισροή εσόδων ύψους 7 δισεκατομμυρίων  ευρώ για την περίοδο 2011-2013 και  ειδικότερα η είσπραξη τουλάχιστον  ενός δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα στο 2011.
Ολόκληρη η Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με τον κατάλογο των ακινήτων που προωθούνται μετά τον έλεγχο για άμεση αξιοποίηση.
 Περισσότερα
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/a77d4387-5bdc-4f3e-84ed-b72981cfd39a

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Ξεκινούν οι δράσεις «digi-content» και «digi-retail» συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Η δράση «digi-content» αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται αμπορικά. Απαυθύνεται σε κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες (εκδόσεις βιβλίων, επιστημονικών και Πανεπιστημιακών συγγραμάτων, εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις Τύπου) καθώς και σε παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου, σε εταιρίες διαχείρισης εντύπου κλπ. Σκοπός της είναι να εμπλουτίσει το ελληνικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα την ψηφιακή του διάθεση μέσα από πολλαπλά τεχνολογικά κανάλια (ψηφιακοί αναγνώστες βιβλίων, tablet PC, συσκευές κινητής επικοινωνίας). Η δράση διαθέτει συνολικά πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €20 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις σε ευρυζωνικό περιεχόμενο, συνολικού προϋπολογισμού €40 εκατ. ευρώ.

Η δράση «digi-retail» αφορά στην ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με στόχο: α) τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η θιοθέτηση ολοκληρωμένων διαδικασιών ψηφιακής λιανικής η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η διαφήμιση μέσα από κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου μέσω smart tags, οι διαδραστικές οθόνες κ.α. Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» θα διατεθούν πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις ύψους €200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής.
Ξεφεύγοντας από την πεπατημένη, και οι δύο δράσςεις χαρακτηρίζονται από μια σειρά καινοτομιών, που διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, απευθύνονται για πρώτη φορά σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, από τις πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτων προσωπικού ή κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, προβλέπουν σημαντικές επενδύσεις με σημαντικά αυξημένους προϋπολογισμούς ώστε να καλύψουν τις πραγματικες ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ προβλέπουν αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων, που φθάνουν έως και το 60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις.
Οι δύο δράσεις υλοποιούνται από την εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.
Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content» θα διαρκέσει από την 6η Δεκεμβρίου 2010 έως την 14η Ιανουαρίου 2011, ενώ στη δράση  «digi-retail», από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011.
Οι αναλυτικές πληροφορίες, το ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί των δράσεων βρίσκονται διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες:
- Digi-content - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου
- Digi-retail - Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων
www.digitalaid.gr Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
- www.infosoc.gr Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού
- www.mindev.gov.gr Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και τηλεφωνικά τελώς στο 800 5000115.
Οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» ύψους 30 εκ. ευρώ

Το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) που στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του ανωτέρου γενικού στόχου, υλοποιείται το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ, και υπό προϋποθέσεις
και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 60% δηλ. 18.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 30% δηλ. 9.000.000,00€ για τα επιχειρηματικά μεμονωμένα ή συνεργατικά σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες και νέες μεσαίες επιχειρήσεις και 10% δηλ. 3.000.000,00€ για τα συνεργατικά επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση συνεργασίας με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.
Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 20 εκ. Ευρώ, το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με 10 εκ. Ευρώ και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα:
Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑ; στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.
Β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).
Γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων* Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.
Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (Δ) ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Το σύμφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συμμετέχει με το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όμως συνδέεται άμεσα με τους στόχους και το περιεχόμενο της συνεργασίας και περιλαμβάνει κοινές ενέργειες (αλλά διακριτές ανά επιχείρηση δαπάνες) που περιέχονται στο σύμφωνο συνεργασίας.
 • Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών με βάση την προγραμματική συμφωνία μεταξύ των μελών που το απαρτίζουν για την μείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση προϊόντων κτλ.
 • Με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος θα ορίζονται λεπτομερώς τα μέρη και οι προϋποθέσεις του σύμφωνου συνεργασίας.
Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη και τον  Οδηγό Προγράμματος στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1452

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/12/2010

Διαγωνισμός: Ιδιωτικές Επενδύσεις – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007–2013

Το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων φορέων που θα υλοποιήσουν το έργο με τίτλο «Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013», με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 25.100.000 ευρώ.
Τα Μέτρα  του Άξονα 3 θα εφαρμοστούν κυρίως σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές που ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει μεγάλη σημασία για την τοπική οικονομία, περιοχές με πληθυσμιακή συρρίκνωση και περιοχές με απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Στόχος της δημιουργίας των Μηχανισμών Υποστήριξης, οι οποίοι θα λειτουργήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, είναι η αξιοποίησή τους για την υποστήριξη των δικαιούχων των Μέτρων/δράσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ στις επιμέρους περιοχές, αλλά και των αρμόδιων Υπηρεσιών Εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης και η ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση των επιμέρους έργων.
Θα επιλεγούν 13 Μηχανισμοί Υποστήριξης, ένας σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας, οι οποίοι, για τη στήριξη του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να διαθέτουν Δομή σε κάθε Νομό της Περιφέρειας όπου υλοποιούνται μέτρα/δράσεις του Άξονα 3. Ο κάθε Μηχανισμός Υποστήριξης, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, αναλαμβάνει την υποχρέωση Δημοσιοποίησης και Πληροφόρησης για τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης των ενδιαφερομένων για τα επενδυτικά σχέδια και τις υποχρεώσεις τους.
Ειδικότερα ο Μηχανισμός Υποστήριξης, μέσω των Δομών του, θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους/ δυνητικούς δικαιούχους:
 • πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα/δράσεις του Άξονα 3 του ΠΑΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους,
 • ευαισθητοποίηση για τα οφέλη, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο,
 • δημοσίευση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για υλοποίηση έργων,
 • πληροφόρηση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στα μέτρα/δράσεις, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους δικαιούχους, καθώς και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων,
 • τέλος, θα διαθέτει και θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις ενίσχυσης-φακέλους υποψηφιότητας.
Οι υπηρεσίες των Δομών του Μηχανισμού Υποστήριξης προς τους δικαιούχους, δηλαδή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στα οποία θα εγκρίνονται ενισχύσεις για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Άξονα 3 και τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση και εφαρμογή των ενισχύσεων, αφορούν:
 • παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών σχετικά με την απόφαση έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων τους και ενημέρωση για τις υποχρεώσεις τους,
 • παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες, την οικονομική ενίσχυση και τις προϋποθέσεις για την είσπραξη αυτής,
 • επιτόπια παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων,
 • επιβεβαίωση τήρησης των προδιαγραφών των έργων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμένου κόστους και υπόδειξη λύσεων σε περίπτωση που οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες,
 • διατύπωση προτάσεων για μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,
 • παρακολούθηση σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, τη λογιστική κωδικοποίηση, την παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων, και
 • τεχνική υποστήριξη στη διατύπωση αιτημάτων προς τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης και εφαρμογής του Άξονα 3 ή τυχόν άλλους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ενισχυόμενων έργων.
Όλες ανεξαιρέτως, οι προσφερόμενες υπηρεσίες στήριξης παρέχονται στους κατοίκους των περιοχών εφαρμογής του Άξονα 3, χωρίς καμία επιβάρυνση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τις Δομές, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με κάθε πρόσφορο μέσο (με φυσική παρουσία, έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο επικοινωνίας) και στο χρόνο που απαιτείται για την έγκαιρη έναρξη και πρόοδο των προγραμμάτων.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων προσφορών ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη  οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ενημερωθούν και να παραλάβουν τα σχετικά τεύχη από το Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α., Λ. Αθηνών 58, 3ος Όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-15.00), είτε να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού μας για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Πρόκειται για ένα νόμο-τομή, που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έναν ακόμη μηχανισμό ευκαιριακών επιδοτήσεων, όπως αυτούς που είδαμε να εφαρμόζονται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Μια νομοθετική πρωτοβουλία που ενσωματώνει τις αρχές, τις αξίες, το ήθος και το σχέδιο με το οποίο οφείλουμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα προκειμένου να απαντήσουμε στην κρίση και να βάλουμε τις βάσεις για μια διαφορετική Ελλάδα, που θα βασίζεται σε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο. Ένα πρότυπο παραγωγικό, δυναμικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό.

Ο νόμος αυτός εκφράζει την πολιτική μας βούληση να στηρίξουμε την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας στις επενδύσεις. Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική των επιδοτήσεων και εστιάζουμε στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για έναν νόμο ρεαλιστικό και προοδευτικό. Ένα εργαλείο πολιτικής που εκφράζει τις αξίες μας για κοινωνική συνοχή, διαφάνεια, σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, λογοδοσία, ίση μεταχείριση, διαγενεακή δικαιοσύνη. Εκφράζει την πολιτική βούληση να εντάξουμε στο επιχειρείν τη νέα γενιά, να αποσύρουμε την καχυποψία στη σχέση κράτους – επιχειρηματία, να δημιουργήσουμε νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Το σχέδιο του νέου Επενδυτικού Νόμου προέκυψε μετά από δίμηνη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διακεκριμένους εμπειρογνώμονες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον τραπεζικό κλάδο, τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ινστιτούτα.
Από το βήμα της ανοιχτής διακυβέρνησης σας καλούμε όλους να συμβάλετε με την κριτική, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στην προσπάθειά μας να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1379

Νέος επενδυτικός νόμος: Απάντηση στην κρίση – Ανάπτυξη στην πράξη

Νέος επενδυτικός νόμος: Απάντηση στην κρίση – Ανάπτυξη στην πράξη
Κατηγορίες: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αλλάζουμε την Ελλάδα, ανάπτυξη, δημόσια διαβούλευση, δράσεις, ενημερωτικό σημείωμα, επενδύσεις, νομοσχέδιο, πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το νέο νόμο του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτός ο νόμος αποτελεί τμήμα ενός συνολικού και ρεαλιστικού σχεδίου ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό εκφράζει την ανάγκη να επανεκκινήσουμε την οικονομία, να βοηθήσουμε τους νέους να επιχειρήσουν καινοτομώντας, να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας, να δημιουργήσουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Ο νέος νόμος δημιουργείται σε ένα υπαρκτό υπόστρωμα ρευστότητας, πάνω σε πόρους που υπάρχουν και μπορούν να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού, να φέρουν θέσεις εργασίας, προκοπή και ευημερία για χιλιάδες πολίτες.

Ο νόμος αυτός έχει προϋπολογισμό, ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες που σέβονται το δημόσιο χρήμα. Κράτος και επιχειρηματίες δεσμεύονται με αντικειμενικά κριτήρια, προθεσμίες και καθαρές σχέσεις. Μέσα από τις γενναίες επιχορηγήσεις στη νέα γενιά επιχειρηματιών, τις σταθερές φοροαπαλλαγές, την επένδυση στις νέες τεχνολογίες, την επιδίωξη της περιφερειακής σύγκλισης και με επίγνωση των πόρων που διαθέτει το κράτος σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, προσπαθούμε να πούμε μια διαφορετική ιστορία: ότι η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει πόρους, έχει ανθρώπινο δυναμικό, υγιείς και δυναμικές επιχειρήσεις, τεχνογνωσία και παράδοση εξωστρέφειας.
http://government.gov.gr/2010/12/09/4010/

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Διευρύνονται οι δικαιούχοι, αυξάνονται τα ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης – Παράταση Προγραμμάτων «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» και «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ανακοινώνει:

1. Για το πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση: Νέες Προοπτικές», αυξάνονται τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου για τις μεσαίες επιχειρήσεις στα 50.000,00€. Τέλος παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2010.
2. Για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», διευρύνονται οι δικαιούχοι ενισχύσεων του Προγράμματος καθώς δίδεται δικαίωμα συμμετοχής και στις Μεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης αυξάνονται τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 30.000,00€. Τέλος παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2010.

Σημειώνεται ότι, για καθαρά τεχνικούς λόγους προσαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων στα νέα δεδομένα, θα σημειωθεί ολιγοήμερη διακοπή της δυνατότητας υποβολής προτάσεων και στα δύο προγράμματα από 24 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο για υποβολή προτάσεων από την Παρασκευή 1/10 από τις 8:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑΝ ΙΙ στο 801 11 36 300.

Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013», έχει προκηρύξει το Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» στην οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

Α) Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος, έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31/12/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.

Β) Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις)

* Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος, έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους μετά την 1/1/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.
* Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από το 1982, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος με βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑ. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) ή ατομική επιχείρηση ή συνεταιρισμό και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
* Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑ.
Ενδεικτικές ενέργειες που είναι επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες:

* Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
* Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων.
* Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
* Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
* Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
* Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή νέων δραστηριοτήτων ανακύκλωση / αξιοποίηση απορριμμάτων, παραπροϊόντων κλπ.
* Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία
* Ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ €50.000 και €400.000 (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ενώ το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (για το Νομό Σερρών το ποσοστό αυτό είναι 35%).

Η δημόσια δαπάνη για το σύνολο του προγράμματος είναι 200 εκατ. Ευρώ (140 εκατ. Ευρώ για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 60 εκατ. Ευρώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις).
Επισημαίνεται ότι ένας από τους βασικούς όρους του Προγράμματος είναι η διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού και μέχρι ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση του έργου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29 Ιουλίου 2010 και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 μέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr. Στους ίδιους δικτυακούς τόπους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες και τα έντυπα της Πρόσκλησης Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-6985210 και 801 11 36 300.

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος, δημιουργείται το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω Ειδικού Ταμείου Xαρτοφυλακίου με τίτλο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες / ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:

Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 € ή τις 25.000€ αντίστοιχα.
Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση ΑΤΟΚΟΥ δανείου και επιχορήγηση του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου).
Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 € θα αποπληρώσει 7.000 € άτοκα.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 € ή 25.000 και 50.000€ αντίστοιχα.
Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 €. Το ποσοστό των ωφελούμενων της κατηγορίας αυτής θα καθορισθεί στην Προκήρυξη του Προγράμματος (ως ποσόστωση στο σύνολο των ωφελουμένων).
Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α.
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων για τις κατηγορίες Α και Β θα επιχορηγείται στο 100%.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις
Με το νέο φορολογικό νόμο 3842/2010, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 600 € για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 6.000 €

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 396.000.000 €.
Η έναρξη των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων θα είναι στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Η έναρξη υποβολής Αιτήσεων θα είναι στις αρχές Οκτωβρίου.
Η διάρκεια υποβολής Αιτήσεων θα είναι 2 μήνες.
Οι περιοχές υλοποίησης του προγράμματος θα είναι το σύνολο των δεκατριών Περιφερειών της χώρας.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης.

Οι επιλέξιμες κατοικίες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Μονοκατοικίες / Πολυκατοικίες ως ενιαίο κτήριο / μεμονωμένα διαμερίσματα υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστημα θέρμανσής τους.
• Φέρουν οικοδομική άδεια πριν την 01.01.1980.
• Βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης <= 1.500 €/τ.μ.
• Χρήση κύριας και όχι εξοχικής κατοικίας. Για την περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα πρέπει το κριτήριο να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαμερισμάτων. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε τμήματα του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου ή διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη).
• Βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης να έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και οι αιτούμενες παρεμβάσεις να οδηγούν σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:
• Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
• Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Τα βήματα υλοποίησης του προγράμματος είναι τα εξής:
1. Καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.
2. Υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα.
3. Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
4. Αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου.
5. Υλοποίηση εργασιών.
6. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
7. Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει: α) τα παραστατικά των δαπανών β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης
8. Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.
9. Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk) στο τηλέφωνο 801 11 36 300.

Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έτους 2009 – Β’ Κύκλος

Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έτους 2009 – Β’ Κύκλος
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει την κατάρτιση Προγράμματος 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22−64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ».

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης:

* 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών
* 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών

Δικαιούχοι είναι άνεργοι που ενδιαφέρονται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

* Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
* Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
* Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
* Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
* Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 01/10/2009 και μετά.
* Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και αν είναι μέχρι 64 ετών.


Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:
- Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)
- Ετερόρρυθμης Εταιρείας(Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και
- Ε.Π.Ε.

Εξαιρούνται:
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο Πρόγραμμα:

* Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
* Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
* Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
* Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ) , στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις].
* Πλανόδιες επιχειρήσεις.
* Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
* Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
* Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
* Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν
* Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και μετά.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους:

* μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.
* με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας

Η περιοχή υλοποίησης είναι ολόκληρη η Ελλάδα
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 €.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 60.000.000 €.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05/07//2010. Για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου το πρόγραμμα έληξε (24/08/2010) ενώ για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ). Πληροφορίες–Στοιχεία επικοινωνίας:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ait.oaed.gr

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος , 17456

Γραφείο Πληροφόρησης (Helpdesk)
2109989014 - 2109989016 – 2109989017

Πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013», έχει προκηρύξει τη Δράση «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» στην οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση και στον Οδηγό του Προγράμματος.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αυτές για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις:

* Είναι υφιστάμενες Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού τα 43 εκατ. ευρώ και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
* Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.
* Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
* Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην μεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών.
* Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνον πρόταση στο παρόν πρόγραμμα.
* Η επιχείρηση πρέπει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.).
* Η επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης
* Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ή ατομικές επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
* Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νομίμως.
* Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.
* Η μεταποιητική δραστηριότητα μιας επιχείρησης αποδεικνύεται από τα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) και από την εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
* H επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραμμα, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €.
* Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες.
* Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
* Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
* Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV του Οδηγού του Προγράμματος).
* Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική επιχείρηση.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

* Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις - Ασώματα Πάγια (π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας)
* Άυλες Δαπάνες μη παγιοποιούμενες – Δαπάνες προβολής, προώθησης και οργάνωσης, Δαπάνες συμβούλων.

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ €30.000 και €200.000 ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται μεταξύ 30% και 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης που καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (για το Νομό Σερρών το ποσοστό αυτό είναι 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Η δημόσια δαπάνη για το σύνολο του προγράμματος είναι 15 εκατ. ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 21 Ιουνίου 2010 και μέχρι τις 24 Αυγούστου 2010 μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. www.eommex.gr. Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr, www.ypan.gr), της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (www.eommex.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr). Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στα τηλέφωνα 210-7491222, 210-7491206, 210-7491279, 210-7491141, 210-7491238 και 210-7491139.

Προδημοσίευση Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»

Η Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» προχώρησε σε προδημοσίευση της πράξης «Πράσινος Τουρισμός».

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι τουριστικές μονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυμα.
* Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
* Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2008.
* Η επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
* Δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
* Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στον αντίστοιχο Οδηγό Προδημοσίευσης.
* Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών είναι οι ακόλουθες:

* Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
* Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
* Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
* Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών/ διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
* Ενημέρωση και προβολή

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ €15.000 και €400.000, ενώ το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Η δημόσια δαπάνη για το σύνολο της πράξης είναι 30 εκατ. ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 01/07/2010 και μέχρι τις 10/09/2010 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ( www.antagonistikotita.gr ).

Σχετικό αρχείο: "Οδηγός προδημοσίευσης "Πράσινος Τουρισμός"

Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για την εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων του ΚΒΣ που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας
* Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης ή θα απασχολήσουν για τις υπό σύσταση, λιγότερους από 50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας-Ε.Μ.Ε, με βάση το έντυπο Ε7 της τελευταίας χρήσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο
* Ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης, δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, ο προβλεπόμενος πρώτος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 10 εκατ. €.

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις:

* Όσες δεν είναι ανεξάρτητες
* Σε όσες έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.
* Όσες χαρακτηρίζονται προβληματικές σύμφωνα με του κοινοτικούς κανονισμούς
* Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης μέσω της Α’ Φάσης του Προγράμματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ»
* Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω και έχουν λάβει την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή τους στην Β’ Φάση του Προγράμματος «Εγγύηση Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ».

Επίσης αποκλείονται από την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ:

* Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
* Οι ΜΕ/ΠΜΕ του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.).
* Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κ.λπ.)
* Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικότερα ως ελεύθεροι επαγγελματίες νοούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2238/94 (Φορολογία Εισοδήματος).

Το ύψος του δανείου ξεκινά από €5.000 και μπορεί να φτάσει σωρευτικά για τη διάρκεια του προγράμματος τις €300.000. Η εφάπαξ εκταμίευση του δανείου και καταβολή του ποσού από την Τράπεζα γίνεται απ’ ευθείας στους προμηθευτές των επιχειρήσεων.

Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια με 2 χρόνια περίοδο χάριτος. Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης ανέρχεται σε 80%. Για δάνεια άνω των €40.000 η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.
Το πρόγραμμα έχει εφαρμογή έως την 31-12-2011 εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι η 31-8-2011 και παραλαβής αυτών των αιτήσεων από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-09-2011.
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875 εκ.€. Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται με νεότερη απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις.€ εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις.€.

Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

* Στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αμαλίας 26 Αθήνα 105 57, τηλ. 210 3311201-4, E-mail: info@tempme.gr, www.tempme.gr
* Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (www.ypoian.gr).

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στα Προγράμματα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» και «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έως τις 23-7-2010 των προγραμμάτων «Πράσινες Υποδομές 2010» και «Πράσινη Επιχείρηση 2010».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑΝ ΙΙ στο 801 11 36 300.