Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Σεμινάριο στο σχεδιασμό και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων στην Αθήνα με πιστοποίηση από το City & Guilds (δυνατότητα χρημ/σης από ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 0,45)

Σε πληροφορούμε ότι μπορείς να πιστοποιηθείς από τον διεθνή οργανισμό αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων City & Guilds πάνω στις χρηματοδοτήσεις και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων, παρακολουθώντας το σεμινάριο "Επιτυχής σχεδιασμός και διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων και να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου στη συγγραφή πειστικών προτάσεων χρηματοδότησης, αποτελεσματικές πρακτικές για την οικονομική και τεχνική διαχείριση, εξοικείωση με δωρεάν εργαλεία συνεργασίας και διαχείρισης, αρχές αξιολόγησης, διάχυσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργων.
Το διεθνές σεμινάριο θα διοργανωθεί από τις 2-6/12/2013 στην Αθήνα από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά 09:00 έως 13:30 στο ξενοδοχείο NOVOTEL. Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο που περιλαμβάνει και το κόστος πιστοποίησηςέχει έκπτωση 50% μόνο για τα άτομα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανέρχεται στα 300 ΕΥΡΩ (από 600 ΕΥΡΩ).

Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν για έναν ακόμη μήνα πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης με όλο το εκπαιδευτικό υλικό και εργασίες. Εναλλακτικά, όσοι αδυνατούν να έχουν παρουσία στην δια ζώσης εκπαίδευση, μπορούν να το παρακολουθήσουν και εξ αποστάσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και εγγραφή, μπορείτε να επισκεφτείτε και την σχετική ιστοσελίδα.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης της συμμετοχής σας από τον ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 0,45. Περισσότερες πληροφορίες και online εγγραφή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ. Καταληκτική ημερομηνία αίτησης στον ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ μέχρι Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις
Με εκτίμηση
Έφη Γκότση
Τμήμα Διαχείρισης
NSF CYBERALL-ACCESS
Αίαντος 61 και Αθηνάς 34,
Ίλιον 131 22
Αθήνα
Τηλ.: 211 010 6069
www.learn-it-easy.eu
www.cyberall-access.com

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

ΕΛ.ΠΕ.: Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων


Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2013 08:53
Το Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων αφορά δέκα (10) θέσεις απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:
ΤΟΜΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
 • ΔΙΥΛΙΣΗ
Τρεις (3) θέσεις απασχόλησης στην Παραγωγή/Διύλιση, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CME).
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου, οι οποίες αφορούν πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: FIN).
 • MARKETING και ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Μία (1) θέση απασχόλησης στο Marketing και στις Πωλήσεις Εμπορίας, η οποία αφορά πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα του Marketing. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: MARK).
 • ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στον Εφοδιασμό & Εμπορία Πετρελαιοειδών, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CEF).
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Μηχανικούς και πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: SBD).
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης του Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων είναι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ενός έως δύο ετών (1-2), μετά από αξιολόγηση.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (επί πτυχίω κατά την ημερομηνία της αίτησης, πτυχιούχοι κατά την πρόσληψη).
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται επί πτυχίω την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, από τα συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
 • Nα είναι πτυχιούχοι των συγκριμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα κατά την διαδικασία πρόσληψης (Οκτώβριος 2013) και να προγραμματίζουν μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμώντας να αποκτήσουν απαραίτητη εργασιακή εμπειρία.
 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα έτη σπουδών ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με: 7.5 Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία, 2:1 Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου, 3.5 GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α.
 • Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
 • Όριο ηλικίας: έως 27 ετών
 • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών έως και τέσσερα (4) χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης, από συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού.
 • Η απόκτηση πτυχίου να έχει γίνει σε max 6 χρόνια για τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε max 4 χρόνια για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού από την ημερομηνία εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με: 7.5 Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία, 2:1 Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου, 3.5 GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α.
 • Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
 • Όριο ηλικίας: έως 27 ετών
 • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο:
 • Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ)Το Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία παράλειψη πεδίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φοίτησε. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και απαραιτήτως υπογεγραμμένες .
 • Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο αγγλικής γλώσσας. (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα) εφόσον σπούδασαν στην Ελλάδα.
 • Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose),έκτασης έως 300 λέξεις, όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης στον Όμιλό μας, τις μελλοντικές επιδιώξεις και επαγγελματικές φιλοδοξίες του.
 • Συμπληρωμένο το έντυπο Βιογραφικό Σημείωμα (πατήστε εδώ για το σχετικό υπόδειγμα), επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και όσα ακόμη στοιχεία μπορούν συνεκτιμηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα Βιογραφικό ως εξαιρετικό.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Από τους άνδρες ενδιαφερόμενους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).
Επιπρόσθετα:
για τους επί πτυχίω ενδιαφερόμενους:
 • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επίδοσης, όλων των ετών σπουδών, επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).
 • για τους πτυχιούχους ενδιαφερόμενους:
 • επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών με την βαθμολογία απόκτησής του..
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: Οκτώβριος 2013
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων»
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: 30η Αυγούστου 2013.
Περισσότερα εδώ

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Πρόγραμμα διακοπών για ανέργους, χαμηλόμισθους και άτομα με αναπηρία


kointurismos

Διακοπές 7 ημερών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού των 20 ευρώ ανά δικαιούχο θα μπορέσουν να κάνουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2014 περίπου 100.000 χαμηλόμισθοι, άνεργοι καθώς και άτομα με αναπηρία 67% και άνω, μέσα από το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που έχει ετοιμάσει η νέα διοίκηση του ΟΑΕΔ.
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, και σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση του ΟΑΕΔ, εξετάζει να εφαρμόσει τα ίδια με αυτά που προβλέπει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» που ανακοινώθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Τουρισμού. Σε αυτή την περίπτωση οι δικαιούχοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ (για μεμονωμένα άτομα), 28.000 ευρώ για οικογένειες (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί) και 35.000 ευρώ για πολύτεκνους (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί).
Η εκκίνηση του προγράμματος θα γίνει με την υπογραφή της σχετικής απόφασης, από τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, εντός των επόμενων ημερών.
Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» προτείνεται να είναι 20 ευρώ ανά δικαιούχο. Στην οικονομική αξία της περιλαμβάνεται το ποσό επιδότησης του δικαιούχου και των ωφελουμένων μελών της οικογένειάς του. Την επιταγή αυτή οι δικαιούχοι, θα την εξαργυρώσουν στα καταλύματα που θα επιλέξουν, πληρώνοντας την τυχόν επιπλέον διαφορά από την τσέπη τους. Αν δηλαδή ένα ζευγάρι δικαιούχων έχει όριο τα 40 ευρώ ημερησίως (δυο επιταγές των 20 ευρώ) και η διαμονή στο ξενοδοχείο που θα επιλέξει για διακοπές είναι 70 ευρώ τη μέρα τότε θα επιβαρυνθεί με 30 ευρώ επιπλέον.
Σύμφωνα με τα βασικά σημεία της εισήγησης και του σχεδίου της υπουργικής απόφασης που δημοσιεύει σήμερα ο «Ε.Τ», δικαιούχοι της επιταγής κοινωνικού τουρισμού είναι:
1. Μισθωτοί με ασφάλιση ΙΚΑ που μέσα στο 2012 είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης.
2. Ανεργοι οι οποίοι επιδοτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον δυο μήνες (50 ημερήσια επιδόματα) μέσα στο προηγούμενο έτος.
3. Ανεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμΕΑ
Τα προστατευόμενα τέκνα των δικαιούχων καλύπτονται από το πρόγραμμα, ως «ωφελούμενοι», εφόσον είναι άνω των 5 ετών όπως και οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται και οι συνοδοί των δικαιούχων ΑμΕΑ
Το πρόγραμμα ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν όχι μόνο φθινοπωρινές διακοπές, αλλά μπορούν να αξιοποιήσουν τις επιταγές τους από τον ερχόμενο χειμώνα, και μέχρι τον Ιούλιο του 2014.
Για το νέο πρόγραμμα έχουν εξασφαλιστεί 10 εκατ. ευρώ ποσό που προέρχεται από την εισφορά 0,35% που παλαιότερα πήγαινε υπέρ της Εργατικής Εστίας, αλλά μετά την κατάργηση του οργανισμού ο πόρος αυτός εισπράττεται από τον ΟΑΕΔ στον οποίο και περιήλθαν οι λογαριασμοί παροχών της πρώην Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας.
ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τυπος

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Θέσεις εργασίας – Όλα τα ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ

oaed_9
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
 • να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 • να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.
Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 € για ανέργους άνω των 24 ετών και στο ποσό των 20 € για τους ωφελούμενους άνεργους έως 24 ετών.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις (3) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.
Σημείωση: Αναμένεται η απόφαση για επέκταση του προγράμματος.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 55 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), ενώ ωφελούμενοι είναι πρώην εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών, καθώς και μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών.
Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 €.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις (3) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Σκοπός του προγράμματος είναι η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας που λαμβάνουν οι άνεργοι σε «επίδομα απασχόλησης», δηλαδή σε επιχορήγηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση αυτών, για όλο το χρονικό διάστημα που δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, και στη συνέχεια η επιχορήγηση του 90% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.
Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) φάσεις.
Η α΄ φάση του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται από την πρόσληψη του πρώην επιδοτούμενου ανέργου (δικαιούχου «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας») στην επιχείρηση μέχρι τη λήξη της διάρκειας επιδότησης και ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει ή έχει δικαιωθεί ο επιδοτούμενος άνεργος.
Η β΄ φάση αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών για αμιγή απασχόληση ή των 30 μηνών όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση και ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) ή στο 100% αυτών, σε περίπτωση που έχει υλοποιηθεί κατάρτιση, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της –τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.
Η διάρκεια επιχορήγησης ορίζεται στους 24 μήνες για αμιγή απασχόληση και στους 30 μήνες όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 5.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2 ).
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο στάδια.
Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στο α΄ στάδιο ορίζεται μέχρι 12 μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το α΄στάδιο ορίζεται το ποσό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού (511,00 €) ή επί των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου (22,83 €). Κατά τη λήξη του α’σταδίου και εφόσον οι επιχειρήσεις μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας μπορούν με αίτησή τους να επιχορηγηθούν για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με την υποχρέωση να απασχολήσουν τον νέο επιπλέον έξι (6) μήνες δίχως επιχορήγηση.
Ως ποσό επιχορήγησης για το β΄ στάδιο ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της –τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση 2500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή του και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.
Η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα (1) μήνα έως και εξήντα (60), κατ’ ανώτατο όριο μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 22 € για τον πρώτο χρόνο, 24 € για τον δεύτερο χρόνο, 26 € για τον τρίτο χρόνο, 28 € για τον τέταρτο χρόνο, και 30 € για τον πέμπτο χρόνο.

ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2.300 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (AΜΕΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (AΜΕΑ)
Α) Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2).
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της –τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, που αντιστοιχούν στην πλήρη ή μερική απασχόληση και για τα τρία έτη από την κάθε πρόσληψη, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.
Β) Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)
Δικαιούχοι είναι οι ενταγμένες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο» και θα απασχολήσουν άτομα της ανωτέρω ομάδας. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 ).
Όσον αφορά στο ποσό επιχορήγησης, ο ΟΑΕΔ, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία, κ.λ.π.) και μέχρι του ποσού των τριών (2.500,00) ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (AΜΕΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-64 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (AΜΕΑ)
Α. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΑμεΑ, Αποφυλακισμένα και Απεξαρτημένα Άτομα). Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 ).
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης καθορίζεται στις είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ.
Β. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)
Δικαιούχοι είναι οι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Άτομα με ειδικές Ανάγκες- που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων Ατόμων. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 ).
Όσον αφορά στο ποσό επιχορήγησης, ο ΟΑΕΔ, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία, κ.λ.π.) και μέχρι του ποσού των τριών (2.500,00) ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. – ΣΕ.ΛΕ.Τ.Ε.
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, που προσλαμβάνουν σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. – ΣΕ.ΛΕ.Τ.Ε., για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης, απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους.
Η επιχορήγηση που λαμβάνουν ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί της αποζημίωσης, που κατέβαλε ο εργοδότης στον ασκούμενο, η οποία με τη σειρά της ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μεταξύ των επιχειρήσεων και των Τ.Ε.Ι. συνάπτεται σύμβαση. Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. ασφαλίζονται από επαγγελματικό κίνδυνο και η είσπραξη της επιχορήγησης πρέπει να γίνεται μέσα στην προθεσμία των 6 μηνών, από την λήξη της πρακτικής άσκησης.
πηγή http://www.oaed.gr/
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΠΑ ΕΔΩ

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα επαγγέλματα

Προσθήκη στις Προκηρύξεις μου

Περιεχόμενο - Εκπαιδευτικές Ενότητες - Διάρκεια της Κατάρτισης
Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα θέματα της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα λεγόμενα "πράσινα επαγγέλματα". Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση επαγγελματικών ειδικοτήτων:

Α) Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, μεταλλεία) συμπεριλαμβάνονται:
 • Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία
 • Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών
 • Σχεδιασμένη αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων
 • Διαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάστασή της
 • Διαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτημάτων πόλης κλπ.
 • Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων
Β) Στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, κατασκευές) συμπεριλαμβάνονται:
 • Διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα
 • Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α.
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
 • Κλάδοι που δημιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον οικιακές συσκευές
 • Κλάδοι κατασκευής βιοκλιματικών & φιλικών με το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων
 • Αειφορική παραγωγή ενέργειας
 • Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας από υλικά, εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, φιλικά προς το περιβάλλον
 • Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων, αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων
 • Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος
Γ) Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταφορές) συμπεριλαμβάνονται:
 • Εμπόριο πράσινων προϊόντων
 • Πράσινες μεταφορές, που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης
 • Οικο-τουρισμός
 • Δραστηριότητες οικο-ξενάγησης, δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενη περιοχή.
Ο αριθμός των καταρτιζομένων που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα. Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης καλύπτει το 20-50% του συνολικού χρόνου κατάρτισης ενώ η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 50-80% των ωρών κατάρτισης.
Στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται και ορισμένες υποχρεωτικές ενότητες αναφορικά με:

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
Η διάρκεια των προαναφερόμενων ενοτήτων είναι υποχρεωτική.
Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στα πράσινα επαγγέλματα πραγματοποιείται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και βρίσκονται  στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης αλλά εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας, ενώ η υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο νομό εφαρμογής της πρακτικής άσκησης ή σε άλλο νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η συνεργαζόμενη επιχείρηση έχει υποχρέωση παροχής συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο.

Υποχρεωτική Πρόσληψη Καταρτιζομένων
Η πρακτική άσκηση συνδέεται με υποχρεωτική πρόσληψη και πραγματοποιείται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που ανέλαβαν την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στην κατάρτιση εντός του νομού εφαρμογής της πρακτικής άσκησης και μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης.
Αφορά στην πρόσληψη του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα
Τα προγράμματα ανήκουν σταδιακά ανα περιοχή από τις αρχές Οκτωβρίου 2011 και μέχρι το τέλος του 2013.
Κατανομή Προυπολογισμού και αριθμού ωφελουμένων ανά Περιφέρεια
 • Περιφέρειες Σύγκλισης : Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη  -  Αριθμός ωφελουμένων: 4.147 άτομα
 • Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου : Αττική , Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία - Αριθμός ωφελουμένων: 3.047 άτομα
 • Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου : Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο Αριθμός ωφελουμένων: 306 άτομα

Κατηγορία δικαιούχων

Γυναίκες
Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
Νέοι

Σε ποιους απευθύνεται

Προτεραιότητα συμμετοχής στην κατάρτιση στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:
 • Νέοι/ες
 • Γυναίκες
 • Μακροχρόνια άνεργοι/ες
 • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες)
 • Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

Όροι και προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία ένταξης: Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι ...

Τι χρηματοδοτείται

Παροχές και ΕπιχορηγήσειςΟι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,85 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,35 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.
Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται και οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.
Επιπλέον, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (ανάλογα με τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε συναπτόμενο συμφωνητικό συνεργασίας) καλύπτουν τις δαπάνες που αφορούν:

 • στη μετακίνηση των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης
 • στη διατροφή
 • στην διαμονή, όπου αυτό απαιτείται και εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε διαφορετικό νομό από εκείνον που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθ΄όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ασφαλίζουν τους καταρτιζόμενους υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.

Προϋπολογισμός

€ 94.600.000
Κατανομή Προυπολογισμού ανά Περιφέρεια:
 • Περιφέρειες Σύγκλισης: 52.300.000€
 • Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: 38.400.000€
 • Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: 3.900.000€

Περίοδος υποβολής

από 1/9/2011 έως 31/3/2013
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271100
Φαξ
210 5271167

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Το egg - enter•grow•go αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank και της μονάδας Corallia του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά». Διαπιστώνοντας ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στη νεανική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, η οποία σφύζει από ιδέες που ωστόσο δυσκολεύονται να γίνουν πράξη, οι δύο φορείς του Προγράμματος φιλοδοξούν να ανοίξουν το δρόμο για τη δημιουργία εργαλείων τα οποία θα επιτρέψουν στους νέους να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά σχέδιά τους.
altΣήμερα το egg - enter•grow•go προσκαλεί νέους και νέες 18-35 ετών (πτυχιούχους ή φοιτητές πανεπιστημίου) που έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και το πάθος να την μετατρέψουν σε επιτυχημένη δραστηριότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι τις 26 Μαρτίου 2013.
Οι ομάδες που θα επιλεγούν μέσα από την αξιοκρατική διαγωνιστική διαδικασία θα έχουν στη διάθεσή τους για έναν ολόκληρο χρόνο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working). Σε αυτό περιλαμβάνεται μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, όπως είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης, κτηριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους κοντά στο κέντρο της Αθήνας, υποστηρικτικές uπηρεσίες «μίας στάσης» (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα εκκίνησης και λειτουργίας της κάθε συμμετέχουσας ομάδας (όπως υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής καθώς και οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα). Επιπλέον προσφέρεται επιχειρηματική κατάρτιση μέσω ενός προκαθορισμένου τρίμηνου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης ("business bootcamp") με πρακτικό χαρακτήρα και στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για την μετέπειτα σταδιοδρομία τους ως νέοι επιχειρηματίες
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από στελέχη της Eurobank και του Corallia και εποπτεύεται από 9μελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι: Ευθύμιος Βιδάλης, Δημήτρης Βλαστός, Γεώργιος Δουκίδης, Νίκος Εμπέογλου, Μιχάλης Μπλέτσας, Ραφαήλ Μωυσής, Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Ιωσήφ Σηφάκης και Αγγελική Φράγκου.
Οι Μέντορες θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα. Θα συναντιούνται σε τακτική βάση με τους συμμετέχοντες με στόχο να συζητούν την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Στον πρώτο κύκλο του egg μέντορες είναι οι: Φώτης Αντωνόπουλος, Μάρκος Βερέμης, Βαγγέλης Γεροβασιλείου, Παναγιώτης Γκεζερλής, Φώτης Δραγανίδης, Γιώργος Ζενζεφίλης, Γεωργία Καρτσάνη, Ιωάννης Κικίδης, Γιώργος Κορρές, Γιάννης Κώτης, Κωνσταντίνος Λαύκας, Ιωάννης Μεθόδιος, Κώστας Μεϊμέτης, Μιχάλης Ναυπλιώτης, Ονίκ Παλαντζιάν, Περικλής Σταματιάδης, Βασίλης Τραπεζάνογλου, Αλέξανδρος Τσουκαλής, Τάσος Φλάμπουρας και Σπυρίδων Φωτεινός.
Επιπλέον, μια σειρά κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς συμμετέχουν ως Χορηγοί και Υποστηρικτές, παρέχοντας δωρεάν κρίσιμες υπηρεσίες και υποδομές υψηλού επιπέδου στις συμμετέχουσες επιχειρηματικές ομάδες. Χορηγοί είναι οι ALBA, Advocate Burson-Marsteller, Cisco, Microsoft, PwC και Xerox ενώ υποστηρικτές οι Critical Path, MPLegal, Tribe και TÜV.
altΣτη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του ΜΙΤ και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του egg, αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας ώστε να παραμείνει η Ελλάδα στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Τόνισε ότι «η επιχειρηματικότητα στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Οι συνθήκες διεθνώς έχουν πολλά θετικά για μας στοιχεία. Το πιο σημαντικό είναι ότι η πληροφορική έχει εκδημοκρατίσει την πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζονται για την παραγωγή σήμερα».
Στην ομιλία του, ο κ. Γιώργος Κορρές, ιδρυτής της εταιρίας ΚΟΡΡΕΣ Φυσικά Προϊόντα, που συμμετέχει στο egg ως μέντορας, ανέπτυξε την σημασία του mentoring για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Ο γενικός διευθυντής του Corallia καθηγητής Βασίλειος Μακιός δήλωσε ότι στόχοι τους προγράμματος egg είναι «να δώσουμε όραμα στους νέους ανθρώπους που τόσο πολύ το χρειάζονται σήμερα, να προσφέρουμε μια χειροπιαστή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επίδοξοι καινοτόμοι επιχειρηματίες, να δώσουμε το παράδειγμα και σε άλλους να δραστηριοποιηθούν με αντίστοιχες πρωτοβουλίες» και πρόσθεσε ότι «το ζητούμενο λοιπόν είναι να καθοδηγήσουμε καινοτόμους επιχειρηματίες που θα αποτελέσουν την σπίθα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα φέρουν πλούτο (πνευματικό και υλικό) στη χώρα». Διαβάστε όλη την ομιλία του κ. Β. Μακιού.
Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της Eurobank κ. Σταύρος Ιωάννου δήλωσε ότι «πιστεύουμε ακράδαντα ότι δε μας λείπουν οι πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες. Το διαπιστώνουμε με τις επιτυχίες Ελλήνων σε ερευνητικά έργα αλλά και επιχειρηματικά σχέδια που, δυστυχώς, βρίσκουν συχνότερα άνθιση στο εξωτερικό και όχι στη χώρα μας. Δε λείπουν επίσης τα κεφάλαια, όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Έχουν υπάρξει αρκετά προγράμματα επιδότησης νεανικής επιχειρηματικότητας, χωρίς αποτελέσματα. Αυτό που λείπει είναι ο συνδετικός ιστός, λείπει το κατάλληλο κλίμα εκκόλαψης της επιχειρηματικότητας, η σωστή καθοδήγηση των νέων για να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο, να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να βγουν στην ανταγωνιστική αγορά με αξιώσεις. λείπει η συνολική στήριξη στα στάδια enter – grow – go, το τρίπτυχο αυτό της πορείας ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Αυτό ήταν που καθόρισε τόσο το περιεχόμενο όσο και την ονομασία του Προγράμματος που ανακοινώνουμε σήμερα. Κρίναμε ότι είναι ανάγκη, να το πω απλά, «να πάρει κανείς τους νέους επιχειρηματίες από το χέρι» και να τους οδηγήσει στον επιχειρηματικό στίβο. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε στο egg». Διαβάστε όλη την ομιλία του κ. Σ. Ιωάννου.
Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος η διενέργεια Open Day για την αναλυτική ενημέρωση ενδιαφερομένων φορέων και ομάδων.
Περισσότερες πληροφορίες, όρους συμμετοχής και φόρμα υποβολής υποψηφιότητας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.theegg.gr