Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Προγράμματα ΕΣΠΑ | Ποιοι τομείς ενισχύονται

Προγράμματα ΕΣΠΑ | Αγροσύμβουλος

Τι είναι η επιχειρηματικότητα;

Η διαδικασία δημιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την κοινωνία), με την αφιέρωση του απαραίτητου χρόνου και προσπάθειας, και την ανάληψη των συνοδευόμενων οικονομικών, ψυχολογικών και κοινωνικών κινδύνων, που λαμβάνει τις προκύπτουσες ανταμοιβές (οικονομικές, ψυχολογικές).
Ποια Προγράμματα και Δράσεις ενισχύουν την επιχειρηματικότητα;Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εθνικό Αποθεματικό Αποβλέπων, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Πρόγραμμα για την επιδότηση αγοράς εξοπλισμού

Ποιοι τομείς ενισχύονται και ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις: Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες.

| Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» | Ενεργό |

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Λογισμικό
 • Προβολή – Προώθηση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)


2. Πρόγραμμα επιδότησης δαπανών

Η στρατηγική του προγράμματος, έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη νέων επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε αυτές, προς αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού που πλήττεται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την ανάπτυξή τους, σε μία προσπάθεια αναστροφής της ύφεσης και των συνεπειών της.
Ποια προγράμματα είναι ανοιχτά;Εδώ θα βρεις τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 

Οι στόχοι του προγράμματος:

 • Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
 • Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
 • Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
 • Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας

| Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» | Ενεργό |

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Ενοίκια
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
 • Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης
 • Δαπάνες Παροχής υπηρεσιών (νομική και λογιστική υποστήριξη)
 • Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου
 • Δαπάνες Κατάρτισης
 • Αποσβέσεις Παγίων
 • Δαπάνες αγοράς Εξοπλισμού/ πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων
 • Νέα θέση εργασίας

Πότε θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα; Συμπλήρωσε την αίτηση ΔΩΡΕΑΝ και θα σε ενημερώσουμε άμεσα 

Δεν ξέρεις ποιο πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης;

| Παρακολούθησε ΔΩΡΕΑΝ τα σεμινάρια Προγραμμάτων ΕΣΠΑ |