Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Πώς θα κάνετε δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για όσους δεν είναι φοιτητές

ςΠώς θα κάνετε δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για όσους δεν είναι φοιτητές

Της Χαράς Καλημέρη

Πλέον, δεν χρειάζεται να είναι κανείς φοιτητής για να συμμετάσχει στο δημοφιλές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus. Άνεργοι, εργαζόμενοι, αλλά και σύλλογοι ή μία παρέα φίλων θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, προκειμένου να επιμορφωθούν ή να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα.
Για τη συμμετοχή τους στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Erasmus+ η φοιτητική ιδιότητα δεν αποτελεί καν προϋπόθεση, ενώ υπάρχουν και δράσεις στις οποίες δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Μάλιστα, το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα έξοδα διαμονής και διατροφής, εσωτερικών μετακινήσεων και διάφορων δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων οι οποίοι, εν μέσω οικονομικής κρίσης, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία χωρίς κόστος.
Ειδικότερα, πάνω από τέσσερα εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα, καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης μέσω του νέου προγράμματος Erasmus+ το οποίο αποτελεί, ουσιαστικά, το αποτέλεσμα της συνένωσης του δημοφιλούς προγράμματος για την ανταλλαγή φοιτητών Erasmus με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το Youth in Action.
Πώς θα κάνετε δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για όσους δεν είναι φοιτητές
Το Erasmus+, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό στη χώρα μας, θα διαρκέσει έως το 2020 και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος, πολίτες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, να γνωρίζουν νέες εμπειρίες, αλλά και να δικτυώνονται.
Στο Erasmus+ συμμετέχουν κυρίως νέοι ηλικίας 17 με 30, ωστόσο υπάρχουν και δράσεις στις οποίες δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Μάλιστα, για τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις του τομέα της νεολαίας η φοιτητική ιδιότητα δεν αποτελεί καν προϋπόθεση.
«Με το αναπτυγμένο αυτό πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, στον εκσυγχρονισμό των τομέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, καθώς και στην ενίσχυση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Μέσω των ανταλλαγών και του εθελοντισμού, οργανισμοί νεολαίας, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και άτυπες ομάδες, όπως για παράδειγμα ένας σύλλογος ή μία παρέα, θα μπορούν να συνεργαστούν με οργανισμούς που εδρεύουν στο εξωτερικό και να μοιραστούν αυτό που λέμε "καλές πρακτικές"» τονίζει στην «ΗτΣ» ο κ. Παναγιώτης Μανούρης, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο είναι η εθνική μονάδα συντονισμού για τον τομέα της νεολαίας. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως (100%) τα έξοδα διαμονής και διατροφής, συντονισμού, εσωτερικών μετακινήσεων, δραστηριοτήτων κ.τ.λ., καθώς και μέρος των εξόδων του ταξιδιού μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών, ιδιαίτερα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης όπου οι νέοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Οι δράσεις
Μερικές από τις βασικές δράσεις του προγράμματος Erasmus+ (www.erasmusplusyouth.gr) είναι οι εξής:

Ανταλλαγές Νέων: Δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων από διάφορες χώρες να γνωριστούν και να συζητήσουν πάνω σε μια θεματική κοινού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εργαστήρια, συζητήσεις, εργασίες σε μεικτές ομάδες, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες, κ.λπ.
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: Νέοι, ηλικίας 17-30 ετών, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση σε κάποιους οργανισμούς στο εξωτερικό με όλα τα έξοδα καλυμμένα από το πρόγραμμα. Οι εθελοντές συνεισφέρουν στις καθημερινές δραστηριότητες των οργανώσεων, απασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή πληροφόρησης σε νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική μάθηση, οι πολιτικές για τη νεολαία κ.τ.λ.
Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας: Για τη συμμετοχή σε αυτή τη δράση δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Έτσι, Ευρωπαίοι πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές καταρτίσεις ή ακόμα και σε σεμινάρια παρακολούθησης εργασίας στο εξωτερικό σε κάποιο οργανισμό που ενεργοποιείται στον τομέα της νεολαίας.
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, οργανισμοί, ιδρύματα, δήμοι, επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε όλη την Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν συνεργασίες για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Ομάδα «ευκαιρία»
Η Ελλάδα, ως χώρα φιλοξενίας

Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον Ευρωπαίων πολιτών για συμμετοχή σε προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ήδη, από την έναρξη του προγράμματος, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει δεχτεί περισσότερες από 400 αιτήσεις για τον τομέα της νεολαίας.
Ενδεικτικά, η ΜΚΟ Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (ΚΑΝΕ) φιλοξένησε τέσσερα νέους από την Ιορδανία, την Ισπανία και τη Γερμανία, οι οποίοι υλοποίησαν προγράμματα εθελοντικής υπηρεσίας από 8 έως 10 μήνες από τον Αύγουστο του 2013 στην Καλαμάτα, ενώ ή άτυπη ομάδα νέων «ΕΥΚΑΙΡΙΑ» επιχείρησε να ενθαρρύνει τους νέους να διαμορφώσουν διαύλους επικοινωνίας με διάφορες ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να προτείνει νέους τρόπους συνύπαρξης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 43 συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από 10 διαφορετικές χώρες.

Επίσης, μια άλλη δράση που πραγματοποιήθηκε μέσω της ΜΚΟ Civis Plus είχε ως στόχο να αναδειχθούν η σημασία των εκλογών της Ευρωβουλής και οι λόγοι για τους οποίους είναι πολύ σημαντική η ψήφος στην καθημερινή ζωή κάθε πολίτη της Ένωσης. Σαράντα νέοι και δέκα επικεφαλής ομάδων από 10 οργανώσεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης ήρθαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της δράσης αυτής και με μεθόδους μη τυπικής μάθησης, όπως κουίζ και εργαστήρια, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την Ε.Ε., την ιστορία και τις αξίες της.

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Νέες ευκαιρίες για μικρούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα!

         Νέες ευκαιρίες για μικρούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα!


Στην Ελλάδα της κρίσης και της ανεργίας, νέες ευκαιρίες για τους πιο ευάλωτους δίνονται από την Action Finance Initiative (AFI), μια Αστική, Μη Κερδοσκοπική εταιρία, με ιδρυτικούς εταίρους την ActionAid Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE.
Η ΑFI αποσκοπεί στην προαγωγή των μικρο-πιστώσεων στη χώρα μας, βοηθώντας ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό ή/και μακροχρόνια άνεργους να δημιουργήσουν μόνοι τους τη δική τους θέση εργασίας μέσω της αυτό-απασχόλησης, εμπιστοσύνης κι αλληλεγγύης.
Αν και τα μικρο-δάνεια γεννήθηκαν στον αναπτυσσόμενο κόσμο, εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζονται με τεράστια επιτυχία και στην Ευρώπη με την Ελλάδα να είναι, ίσως, η μόνη χώρα που δεν έχει εναρμονίσει τη νομοθεσία της και δεν ενθαρρύνει αυτό το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, καταπολέμησης της ανεργίας και αδιέξοδου από τη φτώχεια. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι στη Γαλλία η οργάνωση ADIE, που δραστηριοποιείται στις μικροπιστώσεις τα τελευταία 25 χρόνια, κατάφερε να δημιουργήσει μέσω χρηματοδότησης και δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης πάνω από 200 θέσεις εργασίας κάθε εβδομάδα το τελευταίο έτος!
Η AFI δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρα αυτών κι έχει στόχο να επιλέξει, συμβουλέψει, καταρτίσει και χρηματοδοτήσει περίπου 250 πιθανούς μικροεπιχειρηματίες μέσα στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της με μικρά δάνεια ως 10.000€. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αφορά τόσο νέες όσο κι υφιστάμενες επιχειρήσεις και συνοδεύεται από δωρεάν εκπαιδεύσεις κι επιχειρηματικές συμβουλές για όλες τις επιχειρηματικές ιδέες που στοχεύουν σε χρηματοδότηση.
Η AFI λειτουργεί ανεξάρτητα και έχει εξασφαλίσει τους πόρους για τη λειτουργία της από δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Open Society Foundation και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, ενώ τα ποσά των μικρο-δανείων έχουν εξασφαλιστεί από ιδιώτη δωρητή. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.
Επιδιώκοντας να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα, η ΑFI θέτει τον άνθρωπο κι επιχειρηματία στο επίκεντρο της προσπάθειας και ως εκ τούτου δε θα ζητηθεί ποτέ συμμετοχή στην επιχείρησή του. Ανάμεσα στα δυνατά σημεία της εν λόγω πρωτοβουλίας αποτελούν η χρηματοδότηση προς όλες τις - νόμιμες - ιδέες, χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό τύπου αγοράς κι εμπορικής δραστηριότητας, βαθμού καινοτομίας, κατηγορίας επένδυσης, χρήσης τεχνολογίας, και η παροχή βοήθειας σε μικρής-μεσαίας εμβέλειας επιχειρήσεις που σήμερα έχουν περιορισμένη ή καμία πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Βασικά κριτήρια για τη λήψη δωρεάν υποστήριξης (με τη μορφή εκπαίδευσης και mentoring) και χρηματοδότησης είναι ο προϋπολογισμός της συνολικής επένδυσης/project να μην ξεπερνάει τις €20.000 και να υπάρχει εγγυητής για το 50% ή/και μέχρι 3.000 ευρώ της συνολικής αξίας του δανείου που επιθυμεί.
Ενδιαφέρομαι! Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
 • Η Action Finance Initiative για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων διοργανώνει Open Days στην Αθήνα κάθε Τρίτη & Πέμπτη 1-3μμ και στη Θεσσαλονίκη κάθε Τρίτη 11πμ-1μμ και κάθε Πέμπτη 4μμ-6μμ.
 • Συμπληρώστε τη φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσωπική συνάντηση εδώ ή στείλτε email στο info@afi.org.gr
 • Ακολουθείστε την AFI στο facebook για να μαθαίνετε περισσότερα.
Αθήνα: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 64, 3ος όροφος, 104 34
Θεσσαλονίκη: Πείραμα Πολυχώρος, Φιλίππου 51, 1ος όροφος, 546 31

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Προγράμματα ΕΣΠΑ | Ποιοι τομείς ενισχύονται

Προγράμματα ΕΣΠΑ | Αγροσύμβουλος

Τι είναι η επιχειρηματικότητα;

Η διαδικασία δημιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την κοινωνία), με την αφιέρωση του απαραίτητου χρόνου και προσπάθειας, και την ανάληψη των συνοδευόμενων οικονομικών, ψυχολογικών και κοινωνικών κινδύνων, που λαμβάνει τις προκύπτουσες ανταμοιβές (οικονομικές, ψυχολογικές).
Ποια Προγράμματα και Δράσεις ενισχύουν την επιχειρηματικότητα;Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εθνικό Αποθεματικό Αποβλέπων, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Πρόγραμμα για την επιδότηση αγοράς εξοπλισμού

Ποιοι τομείς ενισχύονται και ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις: Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες.

| Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» | Ενεργό |

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Λογισμικό
 • Προβολή – Προώθηση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)


2. Πρόγραμμα επιδότησης δαπανών

Η στρατηγική του προγράμματος, έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη νέων επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε αυτές, προς αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού που πλήττεται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την ανάπτυξή τους, σε μία προσπάθεια αναστροφής της ύφεσης και των συνεπειών της.
Ποια προγράμματα είναι ανοιχτά;Εδώ θα βρεις τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα 

Οι στόχοι του προγράμματος:

 • Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
 • Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
 • Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
 • Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας

| Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» | Ενεργό |

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Ενοίκια
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
 • Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης
 • Δαπάνες Παροχής υπηρεσιών (νομική και λογιστική υποστήριξη)
 • Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου
 • Δαπάνες Κατάρτισης
 • Αποσβέσεις Παγίων
 • Δαπάνες αγοράς Εξοπλισμού/ πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων
 • Νέα θέση εργασίας

Πότε θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα; Συμπλήρωσε την αίτηση ΔΩΡΕΑΝ και θα σε ενημερώσουμε άμεσα 

Δεν ξέρεις ποιο πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης;

| Παρακολούθησε ΔΩΡΕΑΝ τα σεμινάρια Προγραμμάτων ΕΣΠΑ |


Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη Προγράμματος «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων»

Προκήρυξη Προγράμματος «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Σεμινάριο Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Διατμηματικό (στο οποίο συμμετέχουν ως εισηγητές μέλη των Τμημάτων του Φαρμακευτικού, Χημικού, της Ιατρικής του ΑΠΘ και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) με τίτλο «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων».
Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων στον κλάδο της Κοσμετολογίας προσφέροντάς τους αφενός τις βασικές αλλά και τις προχωρημένες έννοιες και τεχνικές, καθώς και η απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ώστε να αναπτύξουν και να συμπληρώσουν ταυτόχρονα τις επιστημονικές γνώσεις τους και κυρίως τις πρακτικές τους δεξιότητες στον τομέα της παρασκευής Καλλυντικών σκευασμάτων. Το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα ειδικευμένους αποφοίτους, με δημιουργικές, καινοτόμες και επιχειρηματικές δεξιότητες.
Ειδικότερα το Πρόγραμμα θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στην παρασκευή καλλυντικών σκευασμάτων, με αναφορά και στα φυσικά καλλυντικά, παρέχοντάς παράλληλα γνώσεις που αφορούν τις γενικές αρχές ανατομίας, της φυσιολογίας του δέρματος, της τρίχας κλπ. Επιπρόσθετο στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει την έγκριση εγκατάστασης εργαστηρίου παρασκευής καλλυντικών σκευασμάτων, τις διαδικασίες ελέγχου και ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), την παραγωγή, τη διακίνηση, την πιστοποίηση των καλλυντικών προϊόντων, καθώς και η έμφαση στη χρήση των πρώτων υλών αποδεκτών και μη (INCI), από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί καλλυντικών.
Ο κύκλος των Διαλέξεων και κυρίως, του εξειδικευμένου τμήματος της Πρακτικής Άσκησης, που αποτελεί περίπου το 70%, του Προγράμματος θα προσφέρει στους συμμετέχοντες (π.χ. στους φαρμακοποιούς, χημικούς) την επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε νέες τεχνολογίες παρέχοντάς τους πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα διεργασιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την Κοσμετολογία. Παράλληλα στους νεοεισερχόμενους στον τομέα παρασκευής καλλυντικών θα επιδιώξει, να αναπτύξουν τις εφαρμοζόμενες τεχνικές και δεξιότητές τους, να εμπλουτίσουν τις πρακτικές εφαρμογές τους με νέες και να αναπτύξουν επιπλέον την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να επιλύουν προβλήματα στη μορφοποίηση καλλυντικών σκευασμάτων.
Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν σχετικά με τις απαιτήσεις για τη δημιουργία Μονάδων Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων, (που αποτελούν επιλέξιμες δράσεις σε αρκετά χρηματοδοτικά πλαίσια στήριξης), καθώς και για τις Τάσεις των Αγορών και τι χρειάζεται για την διακίνηση των τελικών προϊόντων στην Ελληνική Αγορά.
Το Σεμινάριο γενικότερα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή σφαιρικά με τον τομέα της Κοσμετολογίας, αλλά και με τις επιμέρους καλλυντικές μορφές (σαμπουάν, κρέμες – προσώπου, σώματος, ημέρας κλπ), αντηλιακά, αντιιδρωτικά, μάσκες, αφρόλουτρα, κραγιόν, πούδρες, λοσιόν, κρεμοσάπουνα, σαπούνια κλπ), πολύ δε περισσότερο να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στη δημιουργία καλλυντικών σκευασμάτων, όπως σε: Φαρμακοποιούς (φαρμακείου, βιομηχανίας, επιστημονικούς συνεργάτες φαρμακευτικών εταιρειών κλπ), Βοηθούς Φαρμακείου, Χημικούς, Αποφοίτους ΤΕΙ ή και ΙΕΚ, Ιατρούς, Βιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς κλπ. Πρόσθετα όμως και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται και θα ήθελαν να εκπαιδευθούν στο πώς να παρασκευάσουν "τα δικά τους καλλυντικά".
Αυτό το Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, διάρκειας 80 ωρών και έχει κόστος 750 € (σε δύο δόσεις των 350 και 300 €).
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζόμενους να παρακολουθήσουν το σεμινάριο τα μαθήματα και η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή απόγευμα (16:00 – 21:00) και Σάββατο πρωί (9:00 – 14:00).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους μόνον ηλεκτρονικά εδώ.
Επειδή θα ληφθεί υπόψη και η σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των ενδιαφερομένων έχει σημασία η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
 • Τίτλοι Σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Πιστοποιητικό Ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ Ι.Τ.Ε. για πτυχιούχους εξωτερικού
 • Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος Σταύρο Κατσιώτη stakat@pharm.auth.gr, Τηλ. Επικοινωνίας: 2310.997669, καθώς και με τη Χ. Γαβριέλη gabrieli@pharm.auth.gr, Τηλ. Επικοινωνίας: 2310.997644, 6976452714, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

5 άνεργοι έδωσαν ζωή σε κλειστό δημοτικό σχολείο και στέγασαν εκεί το νέο τους συνεργατικό εγχείρημα


 Ανοιχτά Σχολειά


"Eκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή".


Στη φράση αυτή του Βίκτωρα Ουγκό, από το λόγο που εκφώνησε το 1847 στη Βουλή των Ομοτίμων της Γαλλίας, αποτυπώνεται επιγραμματικά η άποψη ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 19ου αι. για την αξία, τη σημασία και τη συμβολή της εκπαίδευσης.


Επίκαιρη όσο ποτέ η φράση αυτή μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Κόντρα στην μιζέρια των καιρών, την σταθερή απαξίωση του πολιτισμού, τις ανύπαρκτες δραστηριότητες και την ισοπεδωτική υποκουλτούρα, η μόνη διέξοδος - ανάσα στο ασφυκτικό περιβάλλον της επαρχίας του σήμερα είναι η πολιτιστική έκφραση, σε κάθε της μορφή.

Πριν από τρία χρόνια το δημοτικό σχολείο Λισβορίου Λέσβου έκλεισε λόγω των συγχωνεύσεων.Το πιθανότερο να κατέληγε σ' ένα ακόμη σχολείο - φάντασμα όπως τόσα άλλα. Αποφασίσαμε λοιπόν να στεγάσουμε εκεί μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.Την ονομάσαμε "Ανοιχτά Σχολειά" και φιλοδοξούμε να δώσουμε και να πάρουμε μια ανάσα μες στο ασφυκτικό περιβάλλον του σήμερα.

Τα "Ανοιχτά Σχολειά" φιλοδοξούν να αφυπνίσουν πνευματικά, να κινητοποιήσουν και να υπενθυμίσουν αξίες και ιδέες που, ανάμεσα στον διαρκή ανελέητο αγώνα της επιβίωσης, του άγχους της επόμενης ημέρας και του επόμενου έκτακτου δελτίου ειδήσεων, φαίνεται πως ξέπεσαν, άδικα και άδοξα...

Ο πολιτισμός λοιπόν είναι δικαίωμα αλλά και επιτακτική ανάγκη.

Ένα πολυκέντρο, μια κοιτίδα πολιτισμού, ένα εργοτάξιο δράσης φιλοδοξεί ν'αποτελέσει η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της Λέσβου.

Φτιάξαμε μια Κοιν.Σ.Επ., εγώ και άλλοι τέσσερις ομοϊδεάτες, την ονομάσαμε «Ανοιχτά Σχολειά» και ξεκινήσαμε έναν αγώνα 9 μηνών -γέννα κανονική- να πάρουμε άδειες από φορείς, υπουργεία κ.λ.π. προκειμένου να 'χουμε την έδρα μας εκεί.

Η αίθουσα θύμιζε αποθήκη, βρώμα, ποντίκια και μες στο χάος, ποντικοφαγωμένα, καλλιγραφημένα αρχεία συσσιτίων του 1912(!), βιβλία του 1895 τυπωμένα «Εν Κωνσταντινουπόλει» αλλά και φιλοβασιλικά, που έχουν όμως και αυτά τη σημασία τους.

Ξεκινούσαμε λοιπόν κάθε πρωί με τους κουβάδες και τις σφουγγαρίστρες, καθαρίζαμε, τρίβαμε, ζωγραφίζαμε, ώρες ατελείωτες. Περιττό να πω, όχι lowbudget, κυριολεκτικά nobudget ήταν η όλη προσπάθειά μας.


Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, αγωγής υγείας κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

 Μαθήματα εικαστικού ενδιαφέροντος που θ' απευθύνονται ανάλογα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Συγκεκριμένα:

1) Ζωγραφικής, αγιογραφίας, ιστορίας της τέχνης, κεραμικής, θεατρικού παιχνιδιού, κουκλοθεάτρου και κατασκευής κούκλας, ραπτικής και μεταποίησης

2) Φωτογραφίας & κινηματογράφου, μουσικής, ακροβατικών, μουσικοκινη-τικής και χορού, ξένων γλωσσών, παραδοσιακής υφαντουργίας, καλαθοπλεκτικής, κατασκευής χειροποίητου σαπουνιού κλπ.

3) Συλλογή παραδοσιακών παραμυθιών, ομαδική συγγραφή παραμυθιών για τα παιδιά του δημοτικού με την εικονογράφησή τουςκαι την έκδοσή τους

4) Περιβαλλοντική εκπαίδευση και διαφύλαξη ντόπιων ποικιλιών δίνοντας προτεραιότητα στις ντόπιες ποικιλίες

5) Την ανάδειξη περιοχών, όπως του Λισβορίου και της ευρύτερης περιοχής του κόλπου της Καλλονής, σε αρχαιολογική κοιτίδα του πολιτισμού της νήσου Λέσβου

6) Διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων

7) Διοργάνωση Φεστιβάλ μουσικών εκδηλώσεων και θεατρικών παραστά-σεων, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

8) Προβολή ταινιών

9) Θερινές δραστηριότητες για παιδιά (θερινό σχολείο)

10) Ευαισθητοποίηση για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία

11) Ραδιόφωνο για παιδιά

12) Προαγωγή της υγείας

13) Διαπολιτισμική εκπαίδευση

14) Δραστηριότητες που θα προάγουν τη σχέση με την Τουρκία και τους κατοίκους των απέναντι παραλίων.

15) Θερινά εργαστήρια για παιδιά και ενηλίκους.

16) Εκπαίδευση και στήριξη ευπαθών ομάδων και ομάδων απειλούμενων από κοινωνικό αποκλεισμό.

Ως τώρα, (μέσα Μάρτη ξεκινήσαμε «και με την βούλα του νόμου»), οι συναντήσεις μας έχουν να κάνουν με κάποιες «χρηστικές» ομιλίες ως προς τους ενήλικες, π.χ. μια γιατρίνα απ'τους γιατρούς του κόσμου, κάποιες κοινωνικοί λειτουργοί, που, εννοείται, έρχονται αφιλοκερδώς.


Με τα παιδιά κάνουμε διάφορα, και τον χειμώνα σκαρώσαμε τα δικά μας, τα παιδιά είναι πάντα ανοιχτά, καλοπροαίρετα και το σημαντικότερο, διαθέτουν ένστικτο, κανείς δεν μπορεί να τους τη φέρει και «άμα γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα».

Το καλοκαιρινό μας εργαστήρι θ' αρχίσει τον Ιούνη με μαθήματα, που δεν μ' αρέσει η λέξη, άσε που ως τώρα νιώθω πως αυτά μου κάνουν μάθημα... θα ζωγραφίζουμε, θα ψήνουμε τα κεραμικά μας, θα γράφουμε παραμύθια και θα τα εικονογραφούμε, θα κάνουμε ό,τι γουστάρει η ψυχή μας.

Και βέβαια στο προαύλιο θα παίζουμε καραγκιόζη, θα βλέπουμε ταινίες, θα παίζουμε μουσικές.


Ραλλού Σκαρβέλλη

Εργαλείο» επιτυχίας η σωστή φωνή στον επαγγελματία


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ
Σημαντική περίπτωση και η ένρινη φωνή που ηχεί διαρκώς σε οξείς τόνους σαν «στριγκλιά» και προκαλεί εκνευρισμό στους άλλους. Με αποτέλεσμα ο ομιλών να χάνει το δίκιο του και να μην αντιλαμβάνεται το γιατί». Η Καλούτσα αναφέρει μάλιστα ότι «το σύμπτωμα» αυτό το είχε η πρωθυπουργός της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ (φωτογραφία), η οποία εγκαίρως, στην αρχή της πολιτικής καριέρας της, το αντιλήφθηκε και «κατέβασε τη φωνή της»
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Κάτι που υπάρχει σε αφθονία είναι οι «οδηγίες» και οι «συνταγές» για επαγγελματική επιτυχία. Ωστόσο πέρα από τις «οδηγίες» και τις «συνταγές», υπάρχει ένα σημαντικό «εργαλείο» που οι περισσότεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν κατά την άσκηση της εργασίας μας και που μπορεί να επηρεάσει άμεσα –θετικά είτε όχι– την απόδοσή της, άρα είτε να συμβάλλει στην επιτυχία είτε να ευθύνεται για την αποτυχία. Είναι η ανθρώπινη φωνή και οι ιδιαιτερότητές της, η μη σωστή χρήση της και οι επιπτώσεις της στην επαγγελματική επιτυχία μας. «Φωνή και Επιτυχία» είναι ο τίτλος των συναντήσεων που έχει η ειδικός φωνής κ. Νίνα Καλούτσα με άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, να εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και να ανακαλύψουν την πραγματική ταυτότητα της φωνής τους (www.thf.gr).

«Μήπως είστε ανάμεσα σε αυτούς τους τύπους ανθρώπων, οι οποίοι θα ευνοηθούν άμεσα από μια ειδικό φωνής; Είναι μια ερώτηση που δεν την κάνει κάποιος συχνά», αναφέρει η υψίφωνος κ. Καλούτσα, κάτοχος Master Καλών Τεχνών από το Κρατικό Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. Συμβαίνει η ομιλία πολλών γύρω μας να επιδρά αρνητικά στο επαγγελματικό και στο προσωπικό περιβάλλον τους. Αντιθέτως, η χροιά της φωνής μπορεί να συντελέσει στην καλή επικοινωνία και να αυξήσει τη διάθεση για συνεργασία. Μπορεί όμως να συμβεί και το αντίθετο: να προκαλέσει εκνευρισμό στους άλλους.

Αναφέρεται επίσης και σε άλλες περιπτώσεις, όταν η έλλειψη ισορροπίας εκδηλώνεται μέσα από την ίδια τη φωνή. «Κατά συνέπεια, επηρεάζει την επικοινωνία μας με τους άλλους, τις σχέσεις μας και, κατ’ επέκταση, ολόκληρη την ποιότητα της ζωής μας». Εστιάζει λοιπόν σε ορισμένες από τις πιο συχνές περιπτώσεις αρχίζοντας από τη «βραχνάδα» την οποία συνήθως έχουν δάσκαλοι, καθηγητές, δικηγόροι κ.ά. Πέρα από την κατάσταση υπερβολικού ερεθισμού «η βραχνάδα υποδεικνύει ότι η φωνή προέρχεται από την περιοχή του λαιμού και του κεφαλιού, όχι όμως από την κοιλιά είτε την καρδιά. Καθώς ηχεί η φωνή, οι φωνητικές χορδές τρίβονται και θα μπορούσε να πει κανείς ότι “πιάνουν φωτιά”».

Συχνή περίπτωση είναι επίσης και η δυνατή και απειλητική φωνή. «Μια φωνή που ηχεί μονίμως δυνατά και απειλητικά γίνεται και αυτή σύμπτωμα. Υπερκαλύπτει κάθε τρυφερό συναίσθημα και ηχεί χωρίς αποχρώσεις». Ισως κρύβει θυμό μαζί με αλλά καταπιεσμένα συναισθήματα. Σημαντική περίπτωση είναι και η ένρινη φωνή που ηχεί διαρκώς σε οξείς τόνους σαν «στριγκλιά», προκαλεί εκνευρισμό στους γύρω, «κάτι που οδηγεί συχνά σε αναίτιες αντιπάθειες και ο ομιλών δεν εισακούεται, ό,τι και να πει. Με αποτέλεσμα να χάνει το δίκιο του και να μην αντιλαμβάνεται το γιατί». Η κ. Καλούτσα αναφέρει μάλιστα ότι «το σύμπτωμα» αυτό το είχε η πρωθυπουργός της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία εγκαίρως, στην αρχή της πολιτικής καριέρας της, το αντιλήφθηκε και «κατέβασε τη φωνή της».

Υπάρχει βέβαια και μια περίπτωση φωνής για την οποία είναι προφανές ότι ο κάτοχός της είναι παντελώς αθώος. Ωστόσο ο ήχος που επικρατεί, πλήττει την ειλικρίνεια των λεγομένων του. Είναι η φωνή που δεν ταιριάζει στον σωματότυπο. «Μια ψιλή, τρεμάμενη φωνή μέσα σε ένα μεγάλο και εύρωστο σώμα ξεχωρίζει εξίσου, όσο και μια ογκώδης φωνή μέσα σε ένα λεπτό και εύθραυστο σώμα. Ο ίδιος ο ήχος είναι πολύ ειλικρινέστερος από τα περιεχόμενα που διατυπώνει. Για παράδειγμα, στην πρώτη περίπτωση μια τρεμάμενη φοβισμένη φωνή υποδηλώνει ψυχική διάθεση, σε αντίθεση με την εξωτερική εμφάνιση».

Τέλος, στα «βίτσια» της φωνής που μπορεί ο ειδικός να βοηθήσει τον επαγγελματία ώστε να μην εμποδίσουν την επιτυχία του, είναι και η περίπτωση της φωνής που χάνεται και επανέρχεται κατά τη διάρκεια του λόγου. Κάτι που «καθιστά τον ομιλούντα δυσνόητο και τελικά βαρετό. Μετά από λίγο οι συνομιλητές του χάνουν το ενδιαφέρον τους και ο ομιλών μένει μετέωρος, λιποψυχεί και τελικά παραιτείται από συζητήσεις, αφού μειώνεται η αυτοπεποίθησή του», επισημαίνει η κ. Καλούτσα.
Έντυπη

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Ας μιλήσουμε για τη ζωντανή οικονομία

Αγαπητοί Φίλοι,
Την περασμένη Τετάρτη με πολλή υπερηφάνεια παρουσιάσαμε το όραμα για τη ζωντανή οικονομία που διαμόρφωσε και δημοσιοποίησε το WWF Ελλάς. Στη μελέτη μας, ξεκινάμε από το «Α» της ανάπτυξης, δηλαδή τη λειτουργική, δίκαιη και ανοιχτή Πολιτεία που αναγνωρίζει το φυσικό της κεφάλαιο, και φτάνουμε μέχρι το «Ω» της ωρίμανσης των συνθηκών που θα ευνοήσουν μια ζωντανή πραγματική οικονομία. Η ιδιαίτερη αξία της πρότασής μας, όπως τη βλέπω, είναι ότι δεν μιλάμε αφηρημένα, ούτε και παραθέτουμε σκόρπιες προτάσεις για εφαρμογή. Παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, πάνω στην οποία μπορεί επιτέλους να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για την ανάπτυξη.
Ευχαριστούμε πολύ όσους καταφέρατε να έρθετε στην ημερίδα, και όσους παρακολουθήσατε από το διαδίκτυο. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τη δική μου αίσθηση από την εκδήλωση. Πριν όμως συνεχίσω, μια εξομολόγηση: ενώ πιστεύω πως το «όραμά» μας είναι τεκμηριωμένο και έχει περάσει «εξετάσεις» από ειδικούς σχολιαστές, για αρκετό καιρό είχα την ανησυχία: μήπως είμαστε οι μόνοι που βλέπουμε το περιβάλλον ως απαραίτητη βάση για μια υγιή και βιώσιμη ελληνική οικονομία; Γι’αυτό οι περισσότεροι ομιλητές που προσκαλέσαμε στην ημερίδα μας ήταν από όλους τους άλλους χώρους της κοινωνίας, ώστε να δούμε τα πράγματα από τη δική τους σκοπιά. Πανεπιστημιακοί, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων και πολλοί άλλοι.
Πριν σας δώσω τη δική μου εικόνα για όσα συζητήθηκαν στην ημερίδα, μπορείτε να δείτε τα βίντεο και τις παρουσιάσεις των ομιλητών.
Μήπως μέσα σε συνθήκες κρίσης ένα τέτοιο όραμα είναι ‘ψιλά γράμματα’ ή καθαρή ουτοπία; Κι όμως, στην ημερίδα είδα ομοφωνία στο αίτημα για καθαρούς κανόνες και καλή διακυβέρνηση. Είδα και μικρές και μεγάλες πρωτοβουλίες  που ήδη ξεφυτρώνουν: παραδείγματα εταιριών που βάζουν την ‘πράσινη’ διάσταση στη λειτουργία τους, όχι από φιλανθρωπία ή καλή συνείδηση, αλλά γιατί βλέπουν ότι το να αξιοποιήσουν τον φυσικό πλούτο μπορεί να φέρει δημιουργικές λύσεις και καλύτερα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, με πολλές δυσκολίες και δίχως καμία πολιτική στήριξη, αναπτύσσεται η κοινωνική οικονομία: ακούσαμε για τη συνεταιριστική αξιοποίηση της βιομάζας στην Καρδίτσα, που προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον μέσα από την αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων, παράγοντας ενέργεια. Συγκινητική ήταν και η ομιλία του νέου δήμαρχου Κοζάνης, μιας πόλης που ψάχνει να κλείσει τις πληγές του λιγνίτη αξιοποιώντας νέες καθαρές τεχνολογίες αλλά και τον φυσικό της πλούτο. (Ειδικά για εμάς στο WWF που κάνουμε αγώνα για να καταδείξουμε τα τεράστια προβλήματα υγείας, ρύπανσης και επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής που οφείλονται στην καύση λιγνίτη, οι προσπάθειες της Κοζάνης για ζωντανή οικονομία μας βρίσκουν ένθερμους συμμάχους!) Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες μας δίνουν αισιοδοξία ότι αρχίζει να αλλάζει η νοοτροπία του «τίποτα δεν αλλάζει»!
Αυτές οι προσπάθειες πάνε κόντρα στο ρεύμα ή μήπως αντίθετα αξιοποιούν τα νέα ρεύματα; Στην ημερίδα συνειδητοποιήσαμε ότι τα πράγματα έχουν ήδη αλλάξει σε πολλούς τομείς, σε σχέση με όσα νομίζαμε ότι ξέραμε: για παράδειγμα, στα οικονομικά του τουρισμού είναι πια δεδομένο ότι ο μόνος τρόπος να αναπτύξεις τον μαζικό τουρισμό (ο οποίος προσφέρει το ίδιο προϊόν είτε λιάζεσαι στην Ελλάδα, την Τουρκία, ή την Ισπανία) είναι με ολοένα και χαμηλότερες τιμές. Αντίθετα, κερδίζει έδαφος ο τουρισμός που έχει ως αντικείμενο την όμορφη φύση. Ακούσαμε ότι για κάθε ευρώ που αφήνει ο ‘κλασικός τουρίστας’, οι παρατηρητές πουλιών για παράδειγμα στη Λέσβο, αφήνουν ως και 4 ευρώ.
Οπότε τι κάνουμε απέναντι στις νέες συνθήκες; Συνεχίζοντας με το παράδειγμα του τουρισμού, άραγε θέλουμε να ακολουθήσουμε την παλιά συνταγή – περισσότερο μπετόν! - ακόμα κι αν έτσι υποβαθμίζουμε το τουριστικό προϊόν μας; Αντίθετα, δική μας πρόταση είναι η αξιοποίηση των οικισμών που ήδη υπάρχουν, όπως για παράδειγμα τα εγκαταλειμμένα χωριά που μπορούν να ζωντανέψουν με τουριστικές χρήσεις. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται και το κράτος να βοηθήσει με κίνητρα, αντί να επιδοτεί τις επενδύσεις σε μεγάλα «κλειστά» τουριστικά συγκροτήματα.
Στην ημερίδα ακούσαμε για αντίστοιχες ευκαιρίες σε πολλούς ακόμα κλάδους: στον αγροτικό τομέα, στη διαχείριση απορριμμάτων, στην αλιεία, στη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων. Μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές; Σίγουρα θα χρειαστεί συντονισμός και περισσότερη τόλμη από τις πολιτικές ηγεσίες. (Δεν είναι ειρωνικό ότι, την ίδια στιγμή που ακούμε ότι «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε!», βλέπουμε πολιτικές που συνεχίζουν προς ακριβώς την ίδια κατεύθυνση;) Αλλά και από μας τους πολίτες.
Ας θυμηθούμε το περασμένο καλοκαίρι, τη μάχη που όλοι μας δώσαμε για την προστασία των ακτών μας ενάντια στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό. Δεν ήταν μόνο μια μάχη για την προστασία της φύσης, αλλά και για το φυσικό κεφάλαιο που στηρίζει τον τουρισμό της χώρας μας. Ας ρίξουμε όλη μας την ενέργεια σε ένα δρόμο που ξέρουμε σίγουρα ότι έχει μέλλον και μας ωφελεί όλους, ανθρώπους και φύση.
Μαζί θα δούμε τη συνέχεια! Θα χαρώ πολύ να δεχτώ τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο theo.nantsou@wwf.gr
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής τμήματος περιβαλλοντικής πολιτικής WWF Ελλάς
Υ.Γ. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε email από το WWF ενημερώστε μας στο support@wwf.gr