Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Τι αφορά το πρόγραμμα Digi-Retail του ΕΣΠΑ

To πρόγραμμα Digi-Retail (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για Ψηφιακές Εφαρμογές)  αφορά την επιδότηση σε ποσοστό 40%
έως 60% επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του λιανικού εμπορίου. Τα επενδυτικά
σχέδια θα πρέπει να αφορούν προμήθεια υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής.

Σε ποιους νομούς και περιφέρειες ισχύει : 
Το digiretail καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό ανά περιφέρεια.

Νομική μορφή εταιρίας :

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες Προσωπικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,ΑΕ  (όχι ενώσεις εταιριών, κοινοπραξίες και μη κερδοσκοπικές).
Δεκτές γίνονται προτάσεις είτε μεμονωμένων εταιριών είτε εταιριών που διαθέτουν υποκαταστήματα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Η επιχείρηση έχει Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ο οποίος εντάσσεται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και δεν εμπίπτει στα κριτήρια
  διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΡΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας),
  ανεξάρτητα από τα μεγέθη, από τις πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτως προσωπικού ή κύκλου εργασιών.
 • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και δεν είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή όποιον άλλο συμβιβασμό.
 • Να μην έχει επιδοτηθεί περισσότερα των 200.000 € από επιδοτούμενα προγράμματα την τελευταία 3ετία ( κανόνας DeMinimis )
 • Να είναι σε θέση να διαθέσει ως ίδια συμμετοχή το 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ποιες κατηγορίες δαπανών εντάσσονται  
 1. Εξοικονόμηση πόρων με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Ενισχύονται δαπάνες που αφορούν προμήθεια εφαρμογών και
  υπηρεσιών (ενδεικτικά) για :
  • Ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση με την χρήση φορολογικών μηχανισμών
  • Υπηρεσίες ολοκληρωμένης παρακολούθησης λιανικής (π.χ. διαχείριση πελατολογίου με συστήματα CRM) Παρακολούθηση
   προϊόντων-αποθήκης
  • Εφαρμογές RFID
  • Επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence)
    
 2. Προώθηση των πωλήσεων με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής .  Ενισχύονται δαπάνες που αφορούν
  την προμήθεια :
  • Συστημάτων επιβράβευσης πελατών (loyalty cards),
  • Εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας (π.χ. διαδραστικές βιτρίνες και πίνακες)
  • Υπηρεσίες προβολής και προώθησης μέσω μηχανών αναζήτησης
  • Υπηρεσίες προβολής και προώθησης μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ Facebook )
  • Υπηρεσίες εξατομικευμένης προώθησης προϊόντων σε υπάρχοντες πελάτες με βάση το καταναλωτικό τους ιστορικό
  • Εφαρμογές προώθησης πωλήσεων με την χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων ( geo-location)
  • Ηλεκτρονικά κουπόνια (e-coupons) ή κουπόνια αγοράς μέσω κινητού (m-coupons)
    
 3. Κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων (Ε-shops), όταν αυτά συνδυάζονται με εφαρμογές και υπηρεσίες των δύο βασικών
  κατηγοριών
Ύψος επενδυτικών σχεδίων 

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 5.000 € έως 500.000 €. ενώ το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται μεταξύ 40% και 60% . Τόσο το
ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού όσο και το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης , όπως επίσης και από τον μέσο
κύκλο εργασιών της τελευταίας 3ετίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100.000.000 € Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι
επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Στο πρόγραμμα προβλέπεται η χρηματοδότηση και μέσω τραπεζικού δανεισμού. 

Προθεσμίες υποβολής φακέλων

Η υποβολή των φακέλων  θα ξεκινήσει από 14/1/2011 με ημερομηνίας λήξης την 15/2/2011

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Το διαπολιτισμικό προφίλ του Φινλανδού μάνατζερ

Xριστινα Δαμουλιανου
Οι Φινλανδοί πιστεύουν ότι η οικονομία στις σύγχρονες κοινωνίες λειτουργεί αποτελεσματικότερα μέσω της εκπαίδευσης γιατί, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στην αγορά εργασίας να αποδίδει τα μέγιστα, για την ευημερία του συνόλου. Αυτό ήταν ένα σημαντικό μέρος ενός ευρύτερου σκεπτικού που ενέπνευσε τους αρμοδίους του «Ευρωπαϊκού Πρότυπου» Σχολείου (www.eps.edu.gr) να εστιάσουν στην αριστεία του Φινλανδικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, τη θεματολογία της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Ημερίδας που πραγματοποίησαν πρόσφατα.
Yψηλή αξιολόγηση
Οπως είναι γνωστό, η Φινλανδία -«η χώρα των χιλίων λιμνών»- διακρίνεται για την εξαιρετικά υψηλή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματός της, όπως και για την κουλτούρα ισότητας που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Και για τα επιτυχή αυτά αποτελέσματα δεν εφαρμόζει κάποια «μαγική συνταγή», αλλά «έχει αντικαταστήσει την έννοια του ανταγωνισμού με αυτήν της συνεργασίας». Οφείλονται επίσης και «στην κουλτούρα της εμπιστοσύνης», την οποία κατάφερε να εδραιώσει στην περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης που γνώρισε η χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η ύφεση και οι περικοπές στον δημόσιο προϋπολογισμό συνετέλεσαν στη μετάβαση από τη γραφειοκρατική κεντρική διοίκηση, σε μιαν αποκεντρωμένη «κουλτούρα της εμπιστοσύνης».
Υπάρχει μάλιστα και ο ισχυρισμός ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές εισήχθησαν, επειδή οι τοπικές αρχές δεν ήθελαν να ληφθούν δύσκολες οικονομικές αποφάσεις από τους κεντρικούς γραφειοκράτες, που θα επηρέαζαν τα παιδιά και τα σχολεία. Στη χώρα αυτή ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, επειδή πιστεύουν ότι όταν αρχίζει από τα σχολικά θρανία, επηρεάζει μακροπρόθεσμα την αγορά εργασίας.
Στους κεντρικούς ομιλητές της επιτυχούς αυτής διημερίδας, ήταν ο δρ Πέτερ Τζόνσον, διευθυντής Εκπαίδευσης της πόλης Κόκολα της Φινλανδίας, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Φινλανδικής Εκπαίδευσης (Board of Finnish Education Evaluation Council), ο οποίος αναφέρθηκε στους «Ακρογωνιαίους Λίθους του Φινλανδικού Σχολείου» και στον ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μιλώντας στην «Κ», επισήμανε ότι πρέπει να αρχίζει «από τα θρανία» προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κάλυψη των σημαντικών μελλοντικών δεξιοτήτων, τις οποίες και προσδιόρισε σε «επικοινωνία, στο ανοιχτό μυαλό σε διαφορετικές ιδέες και κουλτούρες, στις διαπολιτισμικές ικανότητες και στη δημιουργία».
Με δεδομένο ότι το πρόβλημα επαγγελματικού προσανατολισμού είναι οι γρήγορες αλλαγές στην αγορά εργασίας, ο κ. Τζόνσον μας είπε ότι «δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι είδους επαγγέλματα θα είναι σημαντικά στο μέλλον και ποια είναι η σωστή ποσότητα διδασκαλίας, σε σχέση με την απορρόφησή τους από τη βιομηχανία και από τον τομέα παροχής υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προσφέρουμε ευρύ πεδίο γενικής μάθησης και, επιπλέον, μιαν εκπαίδευση για τις μελλοντικές δεξιότητες. Αν είμαστε τυχεροί, θα έχουμε στο μέλλον τον σωστό αριθμό επαγγελματιών σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών». Είναι προφανές ότι στη χώρα αυτή η ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων ως μια σημαντική δεξιότητα για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, όπως μας ανέφερε ο κ. Johnson, δεν αρχίζει μόνο από τα μαθητικά θρανία και μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά αντανακλάται και μέσα από το διοικητικό προφίλ του σημερινού Φινλανδού επαγγελματία.
Iσότητα
Μαθαίνουμε λοιπόν (www. kwintessential.co.uk) ότι η δομή των επιχειρήσεων βασίζεται στην ισότητα, υποστηρίζει τη διαπολιτισμική διοίκηση και είναι πολύ σημαντικό «να θυμάται κάποιος ότι πρέπει να μεταχειρίζεται τον καθένα με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια δέουσα προσοχή». Η προσήλωση των Φινλανδών στην ισότητα συνεπάγεται και ένα στυλ διοίκησης συνεργασίας και συμμετοχής. Ακόμη, ότι «οι πλέον αποδοτικοί μάνατζερ στη Φινλανδία είναι αυτοί που αναγνωρίζουν και αξιολογούν τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν οι εργαζόμενοι σε κάθε επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι αναμένουν ότι θα τους συμβουλεύονται για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν είτε τη δική τους ευημερία είτε το καλό της επιχείρησης».
Εννοείται ότι στην περίπτωση που οι μάνατζερ το παραλείψουν αυτό, θεωρούνται αντιπαραγωγικοί. Με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι πέραν της άσκησης των όποιων καθηκόντων τους, θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι και για την όποια επιτυχία. Η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προθεσμιών εκλαμβάνεται ως «κακό μάνατζμεντ» και συνεπάγεται διατάραξη της σχέσης εμπιστοσύνης.

Ενα σου και ένα μου, η αρχή της συνεργασίας

Το πνεύμα ομαδικότητας βασίζεται κυρίως στην ανταποδοτικότητα, έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
The Economist
Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συνεργάζονται -ακόμα και όταν έχουν τη δυνατότητα να παραπλανήσουν και να εξαπατήσουν τον πλησίον τους- αποτελεί αντικείμενο έρευνας τόσο των οικονομικών επιστημών όσο και της ψυχολογίας. Οι επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεωρία της συνεργασίας ή της ανταποδοτικότητας, γνωστή κι ως «Tit for Tat» (Ενα μου κι ένα σου).
Γενικά, όταν συνεργαζόμαστε με κάποιον έχουμε την τάση να είμαστε γενναιόδωροι… μέχρι βέβαια ο συνεργάτης μας να δείξει ότι δεν διέπεται από τα ίδια αισθήματα και είναι περισσότερο εγωκεντρικός, δεν μοιράζεται τα κέρδη αλλά αντίθετα τα σωρεύει για δικό του αποκλειστικό όφελος. Υπό αυτές τις συνθήκες η συνεργασία διακόπτεται, διότι όπως λένε «εάν με κοροϊδέψεις μία φορά, ντροπή σου, εάν με κοροϊδέψεις δεύτερη η ντροπή είναι δική μου».
Μετά τη ρήξη μιας τέτοιας σχέσης, σύμφωνα με τη θεωρία, αυτός που μας εξαπάτησε θα διδαχθεί από το λάθος του και θα γίνει καλύτερος, θα μάθει να μοιράζεται. Πολλά πειράματα, τα οποία έγιναν με ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια, υποδεικνύουν ότι αυτή η αρχή της ανταποδοτικότητας πράγματι λειτουργεί στα ζευγάρια. Ομως, όπως είναι λογικό, οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι πιο πολύπλοκες δομές από τα ζεύγη. Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν διαρρηγνύεται μία τέτοια σχέση στην κοινωνία; Μέχρι πρόσφατα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κατασκευαστούν πρότυπα των συμπεριφορών που διέπουν ένα κοινωνικό σύνολο.
Διαδικτυακό παιχνίδι
Mελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Proceedings of the National Αcademy of Sciences αλλάζει τα δεδομένα. Ο δρ Νικόλαος Χρηστάκης και οι συνάδελφοί του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ δημιούργησαν ένα παιχνίδι ελέγχου της ικανότητας συνεργασίας που είχε μία ιδιαιτερότητα: οι παίκτες μπορούσαν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι μέσω Διαδικτύου. Ετσι οι επιστήμονες απέκτησαν μία πολύ πιο ολοκληρωμένη ιδέα για τη δυναμική που διέπει τη συνεργασία ακόμα και σε μεγάλες ομάδες.
Αρχικώς οι επιστήμονες μοίρασαν πόντους στους συμμετέχοντες. Κατά τα διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να χαρίσουν πόντους στους συμπαίκτες-γείτονές τους. Οι πόντοι που χαρίζονταν διπλασιάζονταν στους διαχειριστές του παιχνιδιού και μοιράζονταν στη συνέχεια σε όλους τους παίκτες της ομάδας. Ετσι, εάν όλοι συνεργάζονταν, κέρδιζαν. Την ίδια στιγμή ακόμα και ένας λιγότερο γενναιόδωρος παίκτης που δεν χάριζε τους πόντους του στους συνεργάτες του, επωφελείτο από τη γενναιοδωρία των γειτόνων του. Στο τέλος του παιχνιδιού, οι πόντοι μετατράπηκαν σε χρήματα, καθώς οι επιστήμονες ήθελαν να είναι βέβαιοι πως οι ομάδες των παικτών θα λειτουργούσαν με τα ίδια κίνητρα όπως στην κοινωνία.
Για το παιχνίδι, ο δρ Χρηστάκης και η ομάδα του στρατολόγησαν 785 εθελοντές τους οποίους βρήκαν μέσω της υπηρεσίας Mechanical Turk του διαδικτυακού καταστήματος Amazon. Κάθε παίκτης συνδέθηκε κατά τυχαίο τρόπο με άλλους οκτώ παίκτες και κάθε ομάδα έπαιξε πολλούς γύρους τριών διαφορετικών εκδοχών του παιχνιδιού προτού οι επιστήμονες καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα.
Αρχικά οι παίκτες έρχονταν σε επαφή και αλληλεπιδρούσαν με την ίδια ομάδα συμπαικτών. Στη δεύτερη εκδοχή του παιχνιδιού οι ομάδες αλλάζαν κατά τυχαίο τρόπο, μετά την ολοκλήρωση κάθε γύρου, ενώ στην τελική φάση, οι συντονιστές υπενθύμιζαν σε κάθε παίκτη πώς είχε συμπεριφερθεί ο συμπαίκτης του στον προηγούμενο γύρο, και του ζητούσαν να δηλώσει κατά πόσο θα ήθελε να διακόψει τη σχέση του με τον συγκεκριμένο παίκτη ή να αναζητήσει κάποιον άλλο.
Σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού η πλειοψηφία των παικτών (το 60%) άρχισε με πνεύμα συνεργασίας. Ωστόσο, στις πρώτες δύο φάσεις, το πνεύμα συνεργασίας μειωνόταν συνεχώς επειδή γινόταν όλο και περισσότερο αισθητή η κακή επίδραση όσων δεν τηρούσαν τη βασική αρχή της ανταποδοτικότητας. Ενας παίκτης εμφανιζόταν λιγότερο πρόθυμος να συνεργαστεί όσο μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των συμπαικτών του, που εμφανίζονταν πλεονέκτες και εγωιστές. Αυτό ακριβώς επιβάλλει και η αρχή της ανταποδοτικότητας. Τα «αντίποινα», ωστόσο, δεν αρκούσαν για να διασώσουν το πνεύμα συνεργασίας και ύστερα από δώδεκα γύρους μόνο το 10-20% των παικτών εξακολουθούσαν να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας.
Στην εκδοχή του παιχνιδιού όπου ο παίκτης μπορούσε να επιλέξει με ποιους θα είχε επαφή, η συνεργασία παρέμεινε σταθερή σε όλους τους γύρους.
Ποιες σχέσεις αντέχουν
Οταν ο δρ Χρηστάκης και οι συνεργάτες του μελέτησαν στην τρίτη εκδοχή του παιχνιδιού τον τρόπο εξέλιξης των σχέσεων ανάμεσα στους παίκτες, διαπίστωσαν ότι οι δεσμοί που ανέπτυσσαν δύο παίκτες με καλή διάθεση για συνεργασία και ανταποδοτικότητα, τηρούσαν την αρχή «ένα σου κι ένα μου». Επιπλέον, ήταν σταθεροί και αντέχαν στον χρόνο, σε αντίθεση με αυτούς που έπαιζαν με κάποιον που δεν είχε την παραμικρή διάθεση να συνεργαστεί.
Eτσι, όταν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι όσοι είχαν το «σωστό» πνεύμα διατηρούσαν περισσότερες κοινωνικές διασυνδέσεις συγκριτικά με αυτούς που είχαν απομονωθεί λόγω της πλεονεξίας τους. Επιπροσθέτως, σημειώνουν οι ερευνητές, σταδιακά οι «πλεονέκτες» άρχισαν να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους. Οι πιθανότη τες ένας τέτοιος παίκτης να επιλέξει τον δρόμο της… αρετής αυξάνονταν αναλόγως με τον αριθμό των συμπαικτών που τον εγκατέλειπαν λόγω του τρόπου με τον οποίο έπαιζε. Η αρχή tit for tat (ένα σου και ένα μου) μπορεί να μην είχε τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά τα αντίποινα από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο είχαν.

Tόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και υποστήριξη νέων επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένο σχέδιο μέσω ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων
Από 15 Νοεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα 

«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης». Υπενθυμίζουμε ότι, το πρόγραμμα αυτό έχει προκηρυχθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στοχεύει:
- Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτουμένων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
- Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.
Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, οι δράσεις οι οποίες ενισχύονται είναι:
Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»
Δράση 2: «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας».
Περιοχές - ενίσχυση
Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ορίστηκαν οι 11 επιλέξιμες περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ηπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, και οι τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Επισημαίνεται ότι και για τις δύο δράσεις, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Τα βασικά στοιχεία των δύο δράσεων είναι:
Δράση 1: Η δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)» αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από συγκεκριμένους μη επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι δημοσιεύονται αναλυτικά σε παράρτημα του οδηγού της δράσης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
- Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1η/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
- Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Επιλέξιμες ενέργειες: Οι ενέργειες που ενισχύονται στη δράση 1 και τα μέγιστα ποσοστά/ποσά αυτών στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό είναι: ενοίκια (έως 50%), λογαριασμοί ΔΕΚΟ (έως 40%), δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης (έως 10%), δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομική και λογιστική στήριξη) έως 10%, δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (έως 5%), δαπάνες κατάρτισης (έως 20%), αποσβέσεις παγίων (έως 5%), δαπάνες αγοράς εξοπλισμού/πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων (έως 10%), νέα θέση εργασίας (1 ΕΜΕ) έως 15.000 ευρώ.
Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 10.000 ευρώ και ανώτατο 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας ή νέων θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).
Η κάθε νέα θέση (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας - ΕΜΕ) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.
Δράση 2: Οπως αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος, η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.
Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως,
- η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά την εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ. πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού),
- η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση ποιότητας, προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία),
- η ενίσχυση της εξωστρέφειας, που περιλαμβάνει την προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ. τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
- η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από την 1η/1/2011, απασχολούν 5 εργαζομένους και άνω (5 ΕΜΕ) και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.
Για τη Δράση 2
Επιλέξιμες ενέργειες: Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες:
Α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού κ.ά.
Β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.
Επικουρικά των ανωτέρω ενεργειών και στο πλαίσιο του προτεινόμενου ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης, δύναται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους τουλάχιστον για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει νέα θέση εργασίας (1 ΕΜΕ), αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και για τις δύο δράσεις, μπορούν να υποβάλλονται έως τη 15η Ιανουαρίου 2012.