Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

5 προγράμματα για την επιχειρηματικότητα με συνολικό προϋπολογισμό 225 εκ. € Δημοσιεύτηκαν οι οδηγοί προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκαν οι οδηγοί για τα προγράμματα:

- «Εναλλακτικός Τουρισμός» (20 εκ. €),

- «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» (30 εκ. €),


- «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί» (68 εκ.€),


- «Digi-Mobile» (15 εκ.€).


Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι τέλος Μαΐου να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα» προϋπολογισμού 100 εκ. €.


Περισσότερες πληροφορίες: