Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα επαγγέλματα

Προσθήκη στις Προκηρύξεις μου

Περιεχόμενο - Εκπαιδευτικές Ενότητες - Διάρκεια της Κατάρτισης
Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα θέματα της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα λεγόμενα "πράσινα επαγγέλματα". Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση επαγγελματικών ειδικοτήτων:

Α) Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, μεταλλεία) συμπεριλαμβάνονται:
 • Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία
 • Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών
 • Σχεδιασμένη αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων
 • Διαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάστασή της
 • Διαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτημάτων πόλης κλπ.
 • Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων
Β) Στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, κατασκευές) συμπεριλαμβάνονται:
 • Διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα
 • Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α.
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
 • Κλάδοι που δημιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον οικιακές συσκευές
 • Κλάδοι κατασκευής βιοκλιματικών & φιλικών με το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων
 • Αειφορική παραγωγή ενέργειας
 • Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας από υλικά, εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, φιλικά προς το περιβάλλον
 • Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων, αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων
 • Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος
Γ) Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταφορές) συμπεριλαμβάνονται:
 • Εμπόριο πράσινων προϊόντων
 • Πράσινες μεταφορές, που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης
 • Οικο-τουρισμός
 • Δραστηριότητες οικο-ξενάγησης, δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενη περιοχή.
Ο αριθμός των καταρτιζομένων που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα. Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης καλύπτει το 20-50% του συνολικού χρόνου κατάρτισης ενώ η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 50-80% των ωρών κατάρτισης.
Στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται και ορισμένες υποχρεωτικές ενότητες αναφορικά με:

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
Η διάρκεια των προαναφερόμενων ενοτήτων είναι υποχρεωτική.
Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στα πράσινα επαγγέλματα πραγματοποιείται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και βρίσκονται  στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης αλλά εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας, ενώ η υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο νομό εφαρμογής της πρακτικής άσκησης ή σε άλλο νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η συνεργαζόμενη επιχείρηση έχει υποχρέωση παροχής συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο.

Υποχρεωτική Πρόσληψη Καταρτιζομένων
Η πρακτική άσκηση συνδέεται με υποχρεωτική πρόσληψη και πραγματοποιείται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που ανέλαβαν την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στην κατάρτιση εντός του νομού εφαρμογής της πρακτικής άσκησης και μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης.
Αφορά στην πρόσληψη του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα
Τα προγράμματα ανήκουν σταδιακά ανα περιοχή από τις αρχές Οκτωβρίου 2011 και μέχρι το τέλος του 2013.
Κατανομή Προυπολογισμού και αριθμού ωφελουμένων ανά Περιφέρεια
 • Περιφέρειες Σύγκλισης : Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη  -  Αριθμός ωφελουμένων: 4.147 άτομα
 • Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου : Αττική , Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία - Αριθμός ωφελουμένων: 3.047 άτομα
 • Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου : Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο Αριθμός ωφελουμένων: 306 άτομα

Κατηγορία δικαιούχων

Γυναίκες
Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
Νέοι

Σε ποιους απευθύνεται

Προτεραιότητα συμμετοχής στην κατάρτιση στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:
 • Νέοι/ες
 • Γυναίκες
 • Μακροχρόνια άνεργοι/ες
 • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες)
 • Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

Όροι και προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία ένταξης: Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι ...

Τι χρηματοδοτείται

Παροχές και ΕπιχορηγήσειςΟι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,85 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,35 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.
Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται και οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.
Επιπλέον, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (ανάλογα με τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε συναπτόμενο συμφωνητικό συνεργασίας) καλύπτουν τις δαπάνες που αφορούν:

 • στη μετακίνηση των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης
 • στη διατροφή
 • στην διαμονή, όπου αυτό απαιτείται και εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε διαφορετικό νομό από εκείνον που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθ΄όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ασφαλίζουν τους καταρτιζόμενους υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.

Προϋπολογισμός

€ 94.600.000
Κατανομή Προυπολογισμού ανά Περιφέρεια:
 • Περιφέρειες Σύγκλισης: 52.300.000€
 • Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: 38.400.000€
 • Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: 3.900.000€

Περίοδος υποβολής

από 1/9/2011 έως 31/3/2013
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271100
Φαξ
210 5271167

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Το egg - enter•grow•go αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank και της μονάδας Corallia του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά». Διαπιστώνοντας ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στη νεανική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, η οποία σφύζει από ιδέες που ωστόσο δυσκολεύονται να γίνουν πράξη, οι δύο φορείς του Προγράμματος φιλοδοξούν να ανοίξουν το δρόμο για τη δημιουργία εργαλείων τα οποία θα επιτρέψουν στους νέους να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά σχέδιά τους.
altΣήμερα το egg - enter•grow•go προσκαλεί νέους και νέες 18-35 ετών (πτυχιούχους ή φοιτητές πανεπιστημίου) που έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και το πάθος να την μετατρέψουν σε επιτυχημένη δραστηριότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι τις 26 Μαρτίου 2013.
Οι ομάδες που θα επιλεγούν μέσα από την αξιοκρατική διαγωνιστική διαδικασία θα έχουν στη διάθεσή τους για έναν ολόκληρο χρόνο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working). Σε αυτό περιλαμβάνεται μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, όπως είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης, κτηριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους κοντά στο κέντρο της Αθήνας, υποστηρικτικές uπηρεσίες «μίας στάσης» (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα εκκίνησης και λειτουργίας της κάθε συμμετέχουσας ομάδας (όπως υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής καθώς και οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα). Επιπλέον προσφέρεται επιχειρηματική κατάρτιση μέσω ενός προκαθορισμένου τρίμηνου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης ("business bootcamp") με πρακτικό χαρακτήρα και στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για την μετέπειτα σταδιοδρομία τους ως νέοι επιχειρηματίες
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από στελέχη της Eurobank και του Corallia και εποπτεύεται από 9μελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι: Ευθύμιος Βιδάλης, Δημήτρης Βλαστός, Γεώργιος Δουκίδης, Νίκος Εμπέογλου, Μιχάλης Μπλέτσας, Ραφαήλ Μωυσής, Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Ιωσήφ Σηφάκης και Αγγελική Φράγκου.
Οι Μέντορες θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα. Θα συναντιούνται σε τακτική βάση με τους συμμετέχοντες με στόχο να συζητούν την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Στον πρώτο κύκλο του egg μέντορες είναι οι: Φώτης Αντωνόπουλος, Μάρκος Βερέμης, Βαγγέλης Γεροβασιλείου, Παναγιώτης Γκεζερλής, Φώτης Δραγανίδης, Γιώργος Ζενζεφίλης, Γεωργία Καρτσάνη, Ιωάννης Κικίδης, Γιώργος Κορρές, Γιάννης Κώτης, Κωνσταντίνος Λαύκας, Ιωάννης Μεθόδιος, Κώστας Μεϊμέτης, Μιχάλης Ναυπλιώτης, Ονίκ Παλαντζιάν, Περικλής Σταματιάδης, Βασίλης Τραπεζάνογλου, Αλέξανδρος Τσουκαλής, Τάσος Φλάμπουρας και Σπυρίδων Φωτεινός.
Επιπλέον, μια σειρά κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς συμμετέχουν ως Χορηγοί και Υποστηρικτές, παρέχοντας δωρεάν κρίσιμες υπηρεσίες και υποδομές υψηλού επιπέδου στις συμμετέχουσες επιχειρηματικές ομάδες. Χορηγοί είναι οι ALBA, Advocate Burson-Marsteller, Cisco, Microsoft, PwC και Xerox ενώ υποστηρικτές οι Critical Path, MPLegal, Tribe και TÜV.
altΣτη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του ΜΙΤ και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του egg, αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας ώστε να παραμείνει η Ελλάδα στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Τόνισε ότι «η επιχειρηματικότητα στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Οι συνθήκες διεθνώς έχουν πολλά θετικά για μας στοιχεία. Το πιο σημαντικό είναι ότι η πληροφορική έχει εκδημοκρατίσει την πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζονται για την παραγωγή σήμερα».
Στην ομιλία του, ο κ. Γιώργος Κορρές, ιδρυτής της εταιρίας ΚΟΡΡΕΣ Φυσικά Προϊόντα, που συμμετέχει στο egg ως μέντορας, ανέπτυξε την σημασία του mentoring για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Ο γενικός διευθυντής του Corallia καθηγητής Βασίλειος Μακιός δήλωσε ότι στόχοι τους προγράμματος egg είναι «να δώσουμε όραμα στους νέους ανθρώπους που τόσο πολύ το χρειάζονται σήμερα, να προσφέρουμε μια χειροπιαστή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επίδοξοι καινοτόμοι επιχειρηματίες, να δώσουμε το παράδειγμα και σε άλλους να δραστηριοποιηθούν με αντίστοιχες πρωτοβουλίες» και πρόσθεσε ότι «το ζητούμενο λοιπόν είναι να καθοδηγήσουμε καινοτόμους επιχειρηματίες που θα αποτελέσουν την σπίθα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα φέρουν πλούτο (πνευματικό και υλικό) στη χώρα». Διαβάστε όλη την ομιλία του κ. Β. Μακιού.
Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της Eurobank κ. Σταύρος Ιωάννου δήλωσε ότι «πιστεύουμε ακράδαντα ότι δε μας λείπουν οι πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες. Το διαπιστώνουμε με τις επιτυχίες Ελλήνων σε ερευνητικά έργα αλλά και επιχειρηματικά σχέδια που, δυστυχώς, βρίσκουν συχνότερα άνθιση στο εξωτερικό και όχι στη χώρα μας. Δε λείπουν επίσης τα κεφάλαια, όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Έχουν υπάρξει αρκετά προγράμματα επιδότησης νεανικής επιχειρηματικότητας, χωρίς αποτελέσματα. Αυτό που λείπει είναι ο συνδετικός ιστός, λείπει το κατάλληλο κλίμα εκκόλαψης της επιχειρηματικότητας, η σωστή καθοδήγηση των νέων για να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο, να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να βγουν στην ανταγωνιστική αγορά με αξιώσεις. λείπει η συνολική στήριξη στα στάδια enter – grow – go, το τρίπτυχο αυτό της πορείας ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Αυτό ήταν που καθόρισε τόσο το περιεχόμενο όσο και την ονομασία του Προγράμματος που ανακοινώνουμε σήμερα. Κρίναμε ότι είναι ανάγκη, να το πω απλά, «να πάρει κανείς τους νέους επιχειρηματίες από το χέρι» και να τους οδηγήσει στον επιχειρηματικό στίβο. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε στο egg». Διαβάστε όλη την ομιλία του κ. Σ. Ιωάννου.
Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος η διενέργεια Open Day για την αναλυτική ενημέρωση ενδιαφερομένων φορέων και ομάδων.
Περισσότερες πληροφορίες, όρους συμμετοχής και φόρμα υποβολής υποψηφιότητας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.theegg.gr

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Αδειες-εξπρές για 272 επαγγέλματα

Αδειες-εξπρές για 272 επαγγέλματα σε 7-50 ημέρες θα παρέχονται στους πολίτες από το κράτος μέσω του Διαδικτύου με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Μ. Βολουδάκης.
Παρουσιάζοντας τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για τα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ο κ. Βολουδάκης επισήμανε 5 καινοτομίες που έχει ξεκινήσει η εφαρμογή τους μέσω της διαδικτυακής πύλης Ερμής, η οποία αναβαθμίζεται με στόχο να γίνει πιο εύχρηστη και φιλική στους πολίτες.
Συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των εξής:
 1. Ηλεκτρονική υπογραφή των πολιτών: Κάθε πολίτης που επιθυμεί εθελοντικά να συναλλάσσεται με το Δημόσιο μέσω Διαδικτύου μπορεί να προμηθεύεται από ένα ΚΕΠ κωδικούς που θα αποτελούν και την ηλεκτρονική του υπογραφή. Με τους κωδικούς θα μπορεί να εισέρχεται στην πύλη «Ερμής» και να αξιοποιεί τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το κράτος μέσω Ιντερνετ.
 2. Αυτόματη αδειοδότηση άσκησης επαγγέλματος: Εχει ήδη ξεκινήσει η παροχή αυτόματης αδειοδότησης για 272 επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. Ο πολίτης που επιθυμεί, για παράδειγμα, να ανοίξει κομμωτήριο, απευθύνεται σε ένα ΚΕΠ και λαμβάνει τους κωδικούς της ηλεκτρονικής υπογραφής του. Κατόπιν εισέρχεται στην πύλη «Ερμής» και στον ιστοχώρο eugo.gr ακολουθώντας τα βήματα για την κατάθεση της αίτησης για να λάβει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εκεί περιγράφονται όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζεται για να λάβει την άδεια. Αφού συλλέξει τα έγγραφα, μπορεί να τα σκανάρει και να τα αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που του προτείνεται. Οι υπηρεσίες οφείλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, από 7 έως 50 ημέρες, να απαντήσουν στον πολίτη που έκανε την ηλεκτρονική αίτηση. Εάν μετά το πέρας της προθεσμίας ο πολίτης δεν λάβει απάντηση, αυτοδίκαια μπορεί να ξεκινήσει την άσκηση του επαγγέλματος. Για τον λόγο αυτόν ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα δημοσιοποιήσει σήμερα υπουργική απόφαση με την οποία θα ζητά από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους να διεκπεραιώνουν άμεσα τα αιτήματα για να μην υπερβαίνουν τα χρονοδιαγράμματα. Με αυτήν τη διαδικασία ο χρόνος τρέχει για τις δημόσιες υπηρεσίες και όχι για τους πολίτες, που γλιτώνουν τις ουρές αναμονής στα γκισέ.
 3. Στο πλαίσιο αυτό θα ακολουθήσουν και οι ηλεκτρονικές αδειοδοτήσεις βιοτεχνιών και βιομηχανικών επενδύσεων και η παροχή των προνοιακών επιδομάτων, εντός του 2013.
 4. Μέσα στον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική πληρωμή στα παράβολα γάμου, ΚΤΕΟ, έκδοσης διαβατηρίων και ταυτότητας, και ακολουθούν ορισμένα από τα σχετικά με την έναρξη επαγγέλματος. Θα δοθεί προτεραιότητα στην ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων για τις αδειοδοτικές διαδικασίες των επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών.
 5. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 δεν θα διακινούνται υπηρεσιακά έγγραφα με έντυπη μορφή εντός των υπουργείων, παρά μόνο ηλεκτρονικά. Κάθε δημόσιος υπάλληλος των κεντρικών υπηρεσιών θα λάβει υποχρεωτικά ηλεκτρονική υπογραφή προκειμένου να παραλαμβάνει τα έγγραφα μέσω Διαδικτύου. Ηδη ισχύει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ως το τέλος του μήνα θα αρχίσει να ισχύει στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ακολουθούν πολύ σύντομα τα υπουργεία Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Υγείας, Δικαιοσύνης.
«Το στοίχημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί από τη μία μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και από την άλλη απλά, πρακτικά βήματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης» δήλωσε στο «Εθνος» ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Βολουδάκης. Υπογραμμίζει ότι το έργο βρίσκεται ουσιαστικά στην αρχή του δρόμου, καθώς «δίνεται προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών που γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τον πολίτη, για τις επιχειρήσεις και για τη δημόσια διοίκηση». Ο κ. Βολουδάκης τόνισε ότι η επιλογή των πολιτών να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές με το κράτος θα είναι εθελοντική, ανακοινώνοντας ότι εκτός της ηλεκτρονικής υπογραφής θα υπάρχει και «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή», η οποία δίδεται με ένα στικ όπου ο πολίτης μπορεί να πραγματοποιήσει περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.
Ποια επαγγέλματα είναι στη λίστα
Η αυτόματη παροχή άδειας άσκησης επαγγέλματος με την ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών στην πύλη Ερμής προβλέπεται αρχικά για τα παρακάτω επαγγέλματα, τα οποία ξεπερνούν τα 272 στο σύνολό τους μαζί με τις υποκατηγορίες των δραστηριοτήτων.
 • Ξεναγός
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
 • Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης
 • Τεχνίτης συντήρησης έργων τέχνης - αποκατάστασης
 • Τεχνικός κινηματογράφου
 • Εμπορία νεότερων κινητών μνημείων
 • Δημοπρασία νεότερων κινητών μνημείων
 • Διεξαγωγή δημοπρασιών αρχαίων κινητών μνημείων (άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986)
 • Γεωπόνος
 • Δασολόγος
 • Κτηνίατρος
 • Γεωλόγος
 • Ιχθυολόγος
 • Εμπορία σπόρων σποράς, λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων
 • Διενέργεια καλλιεργητικού ελέγχου σε σπόρους σποράς υπό επίσημη επίβλεψη
 • Διενέργεια δειγματοληψιών σε σπόρους σποράς
 • Διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σπόρων σποράς
 • Διενέργεια δειγματοληψιών για αναλύσεις σε εδάφη, φυτικούς ιστούς, σε νερό άρδευσης
 • Τεχνίτης συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 • Σύμβουλος ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Πραγματογνώμονας σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Ελεγκτής τεχνικού ελέγχου οχημάτων
 • Ραδιοηλεκτρολόγος Α'
 • Ραδιοηλεκτρολόγος Β'
 • Ραδιοτεχνίτης
 • Βοηθός ραδιοτεχνίτη
 • Επαγγέλματα μηχανικών (19 ειδικότητες)
 • Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών
 • Υπηρεσίες οδικής βοήθειας
 • Τεχνικά επαγγέλματα
 • Ασκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
 • Ασκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
 • Ασκηση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου) από παραγωγό
 • Συμμετοχή σε λαϊκές αγορές με την ιδιότητα του επαγγελματία πωλητή
 • Συμμετοχή σε λαϊκές αγορές με την ιδιότητα του παραγωγού πωλητή
 • Συμμετοχή σε λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας
 • Ανακοίνωση λειτουργίας έκθεσης
 • Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων
 • Προσωρινή και περιστασιακή παροχή της υπηρεσίας διδασκαλίας α) σε φροντιστήρια δ/θμιας εκπαίδευσης, β) σε κέντρα ξένων γλωσσών, γ) κατ' οίκον
 • Κατασκευαστής κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών
 • Παροχή υπηρεσιών για τα επάγγελματα του αργυραμοιβού, του παλαιοπώλη, του ενεχυροδανειστή και του ασχολουμένου με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών
 • Εργαστήρια αισθητικής
 • Εργαστήρια φυσικοθεραπείας
 • Οδοντοτεχνικά εργαστήρια
 • Καταστήματα οπτικών ειδών
 • Μονάδες αδυνατίσματος - διαιτολογικών μονάδων
 • Κομμωτές, κουρείς, τεχνίτες ποδιών νυχιών
 • Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)
 • Καταδυτικά συνεργεία (φυσικό/νομικό πρόσωπο)
 • Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοοων μικρών σκαφών
 • Ασκησης υπαίθριου εμπορίου επί πλοίων
 • Καταστήματα υγειονομικου ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
 • Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
 • Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής
 • Σχολές εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοοων σκαφών ή θαλάσσιων μοτοποδηλάτων
 • Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
 • Ναυτικός πράκτορας (φυσικό/νομικό πρόσωπο)
 • Οργανισμός Πιστοποίησης Αυτοδυτών (φυσικό/νομικό πρόσωπο)
 • Εναρξη λειτουργίας λουτρικής εγκατάστασης (φυσικό/νομικό πρόσωπο)
Επαγγέλματα Υγείας
Αισθητικός, βιολόγος, βοηθός νοσοκόμου, βοηθός οδοντιάτρου, βοηθός φαρμακείου, βρεφονηπιοκόμος, διαιτολόγος ΠΕ & ΤΕ, ειδικός τεχνικός προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών, επισκέπτης Υγείας / επόπτης δημόσιας υγιεινής, εργοθεραπευτής, κλινικός χημικός, κοιν. λειτουργός ΠΕ & ΤΕ, λογοθεραπευτής, οδοντοτεχνίτης, οπτικός, τεχνολόγος Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, τεχνολόγος τροφίμων, τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, φυσικός νοσοκομείων - μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, φυσικός νοσοκομείων - Ακτινοφυσικής Ιατρικής, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, ιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, οδοντίατροι, κτηνίατροι, μαίες/μαιευτές, φαρμακοποιοί.
Διαβάστε εδώ το άρθρο του Νίκου Τσίτσα στο ethnos.gr

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

32.000 ευρώ σε άνεργες γυναίκες για να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρησηΑπό την Παρασκευή 1 Μαρτίου ξεκινάνε οι ηλεκτρονικές υποβολές επενδυτικών σχεδίων για το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». Το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.
altΟ Συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια ∆απάνη. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις:
 • Υποδράση 1 - Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.
 • Υποδράση 2 - Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.
Περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:
 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
Για την τεκµηρίωση των δικαιούχων σύµφωνα µε τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να προσκοµιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • 'Ανεργες: ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και µέχρι την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόµα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων.
 • Απολυµένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύµβασης έως την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραµµα.
 • Επιχειρηµατίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύµατος της ∆.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία αναγγελία πρόσληψης στο διάστηµα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.
 • Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεωρηµένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνοµα του δικαιούχου.
 • Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99: Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.
 • Αυτοαπασχολούµενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα 2011).
Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των παραπάνω δικαιολογητικών, δεν θα µπορεί να γίνει αποδεκτή η επιλεξιµότητα της ενδιαφερόµενης.
Για τις Υποδράσεις 1 και 2, το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισµού.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασµοί ∆ΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης,δαπάνες παροχής υπηρεσιών νοµικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κ.λπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
 • ∆απάνη παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου.
 • ∆απάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συµβούλους µε σκοπό την υποστήριξη των ωφελούµενων στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
 • ∆απάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηµατία ή / και του νεοπροσλαµβανόµενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούµενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιηµένο φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης.
 • Ετήσιο µισθολογικό κόστος (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δηµιουργία νέας θέσης εργασίας.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος, η µορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:
 • χορήγηση χρηµατικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιµων λειτουργικών δαπανών για µέγιστο διάστηµα 18 µηνών,
 • επιπλέον χορήγηση χρηµατικού ποσού (επιχορήγηση) µέχρι 12.000 € του ετήσιου µισθολογικού κόστους από τη δηµιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) µε πρόσληψη ανέργου/ων. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου µισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης µέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Βασίλη Φωτόπουλο, HFT Consulting στο τηλ. 211.01.26.698.

Νεότερα Άρθρα
Παλαιότερα Άρθρα