Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Πώς θα κάνετε δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για όσους δεν είναι φοιτητές

ςΠώς θα κάνετε δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για όσους δεν είναι φοιτητές

Της Χαράς Καλημέρη

Πλέον, δεν χρειάζεται να είναι κανείς φοιτητής για να συμμετάσχει στο δημοφιλές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus. Άνεργοι, εργαζόμενοι, αλλά και σύλλογοι ή μία παρέα φίλων θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, προκειμένου να επιμορφωθούν ή να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα.
Για τη συμμετοχή τους στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Erasmus+ η φοιτητική ιδιότητα δεν αποτελεί καν προϋπόθεση, ενώ υπάρχουν και δράσεις στις οποίες δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Μάλιστα, το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα έξοδα διαμονής και διατροφής, εσωτερικών μετακινήσεων και διάφορων δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων οι οποίοι, εν μέσω οικονομικής κρίσης, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία χωρίς κόστος.
Ειδικότερα, πάνω από τέσσερα εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα, καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης μέσω του νέου προγράμματος Erasmus+ το οποίο αποτελεί, ουσιαστικά, το αποτέλεσμα της συνένωσης του δημοφιλούς προγράμματος για την ανταλλαγή φοιτητών Erasmus με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το Youth in Action.
Πώς θα κάνετε δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για όσους δεν είναι φοιτητές
Το Erasmus+, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό στη χώρα μας, θα διαρκέσει έως το 2020 και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος, πολίτες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, να γνωρίζουν νέες εμπειρίες, αλλά και να δικτυώνονται.
Στο Erasmus+ συμμετέχουν κυρίως νέοι ηλικίας 17 με 30, ωστόσο υπάρχουν και δράσεις στις οποίες δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Μάλιστα, για τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις του τομέα της νεολαίας η φοιτητική ιδιότητα δεν αποτελεί καν προϋπόθεση.
«Με το αναπτυγμένο αυτό πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, στον εκσυγχρονισμό των τομέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, καθώς και στην ενίσχυση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Μέσω των ανταλλαγών και του εθελοντισμού, οργανισμοί νεολαίας, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και άτυπες ομάδες, όπως για παράδειγμα ένας σύλλογος ή μία παρέα, θα μπορούν να συνεργαστούν με οργανισμούς που εδρεύουν στο εξωτερικό και να μοιραστούν αυτό που λέμε "καλές πρακτικές"» τονίζει στην «ΗτΣ» ο κ. Παναγιώτης Μανούρης, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο είναι η εθνική μονάδα συντονισμού για τον τομέα της νεολαίας. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως (100%) τα έξοδα διαμονής και διατροφής, συντονισμού, εσωτερικών μετακινήσεων, δραστηριοτήτων κ.τ.λ., καθώς και μέρος των εξόδων του ταξιδιού μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών, ιδιαίτερα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης όπου οι νέοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Οι δράσεις
Μερικές από τις βασικές δράσεις του προγράμματος Erasmus+ (www.erasmusplusyouth.gr) είναι οι εξής:

Ανταλλαγές Νέων: Δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων από διάφορες χώρες να γνωριστούν και να συζητήσουν πάνω σε μια θεματική κοινού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εργαστήρια, συζητήσεις, εργασίες σε μεικτές ομάδες, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες, κ.λπ.
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: Νέοι, ηλικίας 17-30 ετών, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση σε κάποιους οργανισμούς στο εξωτερικό με όλα τα έξοδα καλυμμένα από το πρόγραμμα. Οι εθελοντές συνεισφέρουν στις καθημερινές δραστηριότητες των οργανώσεων, απασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή πληροφόρησης σε νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική μάθηση, οι πολιτικές για τη νεολαία κ.τ.λ.
Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας: Για τη συμμετοχή σε αυτή τη δράση δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Έτσι, Ευρωπαίοι πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές καταρτίσεις ή ακόμα και σε σεμινάρια παρακολούθησης εργασίας στο εξωτερικό σε κάποιο οργανισμό που ενεργοποιείται στον τομέα της νεολαίας.
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, οργανισμοί, ιδρύματα, δήμοι, επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε όλη την Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν συνεργασίες για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Ομάδα «ευκαιρία»
Η Ελλάδα, ως χώρα φιλοξενίας

Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον Ευρωπαίων πολιτών για συμμετοχή σε προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ήδη, από την έναρξη του προγράμματος, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει δεχτεί περισσότερες από 400 αιτήσεις για τον τομέα της νεολαίας.
Ενδεικτικά, η ΜΚΟ Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (ΚΑΝΕ) φιλοξένησε τέσσερα νέους από την Ιορδανία, την Ισπανία και τη Γερμανία, οι οποίοι υλοποίησαν προγράμματα εθελοντικής υπηρεσίας από 8 έως 10 μήνες από τον Αύγουστο του 2013 στην Καλαμάτα, ενώ ή άτυπη ομάδα νέων «ΕΥΚΑΙΡΙΑ» επιχείρησε να ενθαρρύνει τους νέους να διαμορφώσουν διαύλους επικοινωνίας με διάφορες ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να προτείνει νέους τρόπους συνύπαρξης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 43 συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από 10 διαφορετικές χώρες.

Επίσης, μια άλλη δράση που πραγματοποιήθηκε μέσω της ΜΚΟ Civis Plus είχε ως στόχο να αναδειχθούν η σημασία των εκλογών της Ευρωβουλής και οι λόγοι για τους οποίους είναι πολύ σημαντική η ψήφος στην καθημερινή ζωή κάθε πολίτη της Ένωσης. Σαράντα νέοι και δέκα επικεφαλής ομάδων από 10 οργανώσεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης ήρθαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της δράσης αυτής και με μεθόδους μη τυπικής μάθησης, όπως κουίζ και εργαστήρια, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την Ε.Ε., την ιστορία και τις αξίες της.

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Νέες ευκαιρίες για μικρούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα!

         Νέες ευκαιρίες για μικρούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα!


Στην Ελλάδα της κρίσης και της ανεργίας, νέες ευκαιρίες για τους πιο ευάλωτους δίνονται από την Action Finance Initiative (AFI), μια Αστική, Μη Κερδοσκοπική εταιρία, με ιδρυτικούς εταίρους την ActionAid Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE.
Η ΑFI αποσκοπεί στην προαγωγή των μικρο-πιστώσεων στη χώρα μας, βοηθώντας ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό ή/και μακροχρόνια άνεργους να δημιουργήσουν μόνοι τους τη δική τους θέση εργασίας μέσω της αυτό-απασχόλησης, εμπιστοσύνης κι αλληλεγγύης.
Αν και τα μικρο-δάνεια γεννήθηκαν στον αναπτυσσόμενο κόσμο, εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζονται με τεράστια επιτυχία και στην Ευρώπη με την Ελλάδα να είναι, ίσως, η μόνη χώρα που δεν έχει εναρμονίσει τη νομοθεσία της και δεν ενθαρρύνει αυτό το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, καταπολέμησης της ανεργίας και αδιέξοδου από τη φτώχεια. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι στη Γαλλία η οργάνωση ADIE, που δραστηριοποιείται στις μικροπιστώσεις τα τελευταία 25 χρόνια, κατάφερε να δημιουργήσει μέσω χρηματοδότησης και δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης πάνω από 200 θέσεις εργασίας κάθε εβδομάδα το τελευταίο έτος!
Η AFI δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρα αυτών κι έχει στόχο να επιλέξει, συμβουλέψει, καταρτίσει και χρηματοδοτήσει περίπου 250 πιθανούς μικροεπιχειρηματίες μέσα στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της με μικρά δάνεια ως 10.000€. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αφορά τόσο νέες όσο κι υφιστάμενες επιχειρήσεις και συνοδεύεται από δωρεάν εκπαιδεύσεις κι επιχειρηματικές συμβουλές για όλες τις επιχειρηματικές ιδέες που στοχεύουν σε χρηματοδότηση.
Η AFI λειτουργεί ανεξάρτητα και έχει εξασφαλίσει τους πόρους για τη λειτουργία της από δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Open Society Foundation και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, ενώ τα ποσά των μικρο-δανείων έχουν εξασφαλιστεί από ιδιώτη δωρητή. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.
Επιδιώκοντας να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα, η ΑFI θέτει τον άνθρωπο κι επιχειρηματία στο επίκεντρο της προσπάθειας και ως εκ τούτου δε θα ζητηθεί ποτέ συμμετοχή στην επιχείρησή του. Ανάμεσα στα δυνατά σημεία της εν λόγω πρωτοβουλίας αποτελούν η χρηματοδότηση προς όλες τις - νόμιμες - ιδέες, χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό τύπου αγοράς κι εμπορικής δραστηριότητας, βαθμού καινοτομίας, κατηγορίας επένδυσης, χρήσης τεχνολογίας, και η παροχή βοήθειας σε μικρής-μεσαίας εμβέλειας επιχειρήσεις που σήμερα έχουν περιορισμένη ή καμία πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Βασικά κριτήρια για τη λήψη δωρεάν υποστήριξης (με τη μορφή εκπαίδευσης και mentoring) και χρηματοδότησης είναι ο προϋπολογισμός της συνολικής επένδυσης/project να μην ξεπερνάει τις €20.000 και να υπάρχει εγγυητής για το 50% ή/και μέχρι 3.000 ευρώ της συνολικής αξίας του δανείου που επιθυμεί.
Ενδιαφέρομαι! Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
  • Η Action Finance Initiative για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων διοργανώνει Open Days στην Αθήνα κάθε Τρίτη & Πέμπτη 1-3μμ και στη Θεσσαλονίκη κάθε Τρίτη 11πμ-1μμ και κάθε Πέμπτη 4μμ-6μμ.
  • Συμπληρώστε τη φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσωπική συνάντηση εδώ ή στείλτε email στο info@afi.org.gr
  • Ακολουθείστε την AFI στο facebook για να μαθαίνετε περισσότερα.
Αθήνα: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 64, 3ος όροφος, 104 34
Θεσσαλονίκη: Πείραμα Πολυχώρος, Φιλίππου 51, 1ος όροφος, 546 31