Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Τι αφορά το πρόγραμμα Digi-Retail του ΕΣΠΑ

To πρόγραμμα Digi-Retail (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για Ψηφιακές Εφαρμογές)  αφορά την επιδότηση σε ποσοστό 40%
έως 60% επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται από επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του λιανικού εμπορίου. Τα επενδυτικά
σχέδια θα πρέπει να αφορούν προμήθεια υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής.

Σε ποιους νομούς και περιφέρειες ισχύει : 
Το digiretail καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό ανά περιφέρεια.

Νομική μορφή εταιρίας :

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες Προσωπικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,ΑΕ  (όχι ενώσεις εταιριών, κοινοπραξίες και μη κερδοσκοπικές).
Δεκτές γίνονται προτάσεις είτε μεμονωμένων εταιριών είτε εταιριών που διαθέτουν υποκαταστήματα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Η επιχείρηση έχει Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ο οποίος εντάσσεται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και δεν εμπίπτει στα κριτήρια
  διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΡΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας),
  ανεξάρτητα από τα μεγέθη, από τις πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτως προσωπικού ή κύκλου εργασιών.
 • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και δεν είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή όποιον άλλο συμβιβασμό.
 • Να μην έχει επιδοτηθεί περισσότερα των 200.000 € από επιδοτούμενα προγράμματα την τελευταία 3ετία ( κανόνας DeMinimis )
 • Να είναι σε θέση να διαθέσει ως ίδια συμμετοχή το 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ποιες κατηγορίες δαπανών εντάσσονται  
 1. Εξοικονόμηση πόρων με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Ενισχύονται δαπάνες που αφορούν προμήθεια εφαρμογών και
  υπηρεσιών (ενδεικτικά) για :
  • Ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση με την χρήση φορολογικών μηχανισμών
  • Υπηρεσίες ολοκληρωμένης παρακολούθησης λιανικής (π.χ. διαχείριση πελατολογίου με συστήματα CRM) Παρακολούθηση
   προϊόντων-αποθήκης
  • Εφαρμογές RFID
  • Επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence)
    
 2. Προώθηση των πωλήσεων με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής .  Ενισχύονται δαπάνες που αφορούν
  την προμήθεια :
  • Συστημάτων επιβράβευσης πελατών (loyalty cards),
  • Εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας (π.χ. διαδραστικές βιτρίνες και πίνακες)
  • Υπηρεσίες προβολής και προώθησης μέσω μηχανών αναζήτησης
  • Υπηρεσίες προβολής και προώθησης μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ Facebook )
  • Υπηρεσίες εξατομικευμένης προώθησης προϊόντων σε υπάρχοντες πελάτες με βάση το καταναλωτικό τους ιστορικό
  • Εφαρμογές προώθησης πωλήσεων με την χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων ( geo-location)
  • Ηλεκτρονικά κουπόνια (e-coupons) ή κουπόνια αγοράς μέσω κινητού (m-coupons)
    
 3. Κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων (Ε-shops), όταν αυτά συνδυάζονται με εφαρμογές και υπηρεσίες των δύο βασικών
  κατηγοριών
Ύψος επενδυτικών σχεδίων 

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 5.000 € έως 500.000 €. ενώ το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται μεταξύ 40% και 60% . Τόσο το
ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού όσο και το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης , όπως επίσης και από τον μέσο
κύκλο εργασιών της τελευταίας 3ετίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100.000.000 € Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι
επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Στο πρόγραμμα προβλέπεται η χρηματοδότηση και μέσω τραπεζικού δανεισμού. 

Προθεσμίες υποβολής φακέλων

Η υποβολή των φακέλων  θα ξεκινήσει από 14/1/2011 με ημερομηνίας λήξης την 15/2/2011

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Το διαπολιτισμικό προφίλ του Φινλανδού μάνατζερ

Xριστινα Δαμουλιανου
Οι Φινλανδοί πιστεύουν ότι η οικονομία στις σύγχρονες κοινωνίες λειτουργεί αποτελεσματικότερα μέσω της εκπαίδευσης γιατί, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στην αγορά εργασίας να αποδίδει τα μέγιστα, για την ευημερία του συνόλου. Αυτό ήταν ένα σημαντικό μέρος ενός ευρύτερου σκεπτικού που ενέπνευσε τους αρμοδίους του «Ευρωπαϊκού Πρότυπου» Σχολείου (www.eps.edu.gr) να εστιάσουν στην αριστεία του Φινλανδικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, τη θεματολογία της Διεθνούς Εκπαιδευτικής Ημερίδας που πραγματοποίησαν πρόσφατα.
Yψηλή αξιολόγηση
Οπως είναι γνωστό, η Φινλανδία -«η χώρα των χιλίων λιμνών»- διακρίνεται για την εξαιρετικά υψηλή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματός της, όπως και για την κουλτούρα ισότητας που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Και για τα επιτυχή αυτά αποτελέσματα δεν εφαρμόζει κάποια «μαγική συνταγή», αλλά «έχει αντικαταστήσει την έννοια του ανταγωνισμού με αυτήν της συνεργασίας». Οφείλονται επίσης και «στην κουλτούρα της εμπιστοσύνης», την οποία κατάφερε να εδραιώσει στην περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης που γνώρισε η χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η ύφεση και οι περικοπές στον δημόσιο προϋπολογισμό συνετέλεσαν στη μετάβαση από τη γραφειοκρατική κεντρική διοίκηση, σε μιαν αποκεντρωμένη «κουλτούρα της εμπιστοσύνης».
Υπάρχει μάλιστα και ο ισχυρισμός ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές εισήχθησαν, επειδή οι τοπικές αρχές δεν ήθελαν να ληφθούν δύσκολες οικονομικές αποφάσεις από τους κεντρικούς γραφειοκράτες, που θα επηρέαζαν τα παιδιά και τα σχολεία. Στη χώρα αυτή ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, επειδή πιστεύουν ότι όταν αρχίζει από τα σχολικά θρανία, επηρεάζει μακροπρόθεσμα την αγορά εργασίας.
Στους κεντρικούς ομιλητές της επιτυχούς αυτής διημερίδας, ήταν ο δρ Πέτερ Τζόνσον, διευθυντής Εκπαίδευσης της πόλης Κόκολα της Φινλανδίας, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Φινλανδικής Εκπαίδευσης (Board of Finnish Education Evaluation Council), ο οποίος αναφέρθηκε στους «Ακρογωνιαίους Λίθους του Φινλανδικού Σχολείου» και στον ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μιλώντας στην «Κ», επισήμανε ότι πρέπει να αρχίζει «από τα θρανία» προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κάλυψη των σημαντικών μελλοντικών δεξιοτήτων, τις οποίες και προσδιόρισε σε «επικοινωνία, στο ανοιχτό μυαλό σε διαφορετικές ιδέες και κουλτούρες, στις διαπολιτισμικές ικανότητες και στη δημιουργία».
Με δεδομένο ότι το πρόβλημα επαγγελματικού προσανατολισμού είναι οι γρήγορες αλλαγές στην αγορά εργασίας, ο κ. Τζόνσον μας είπε ότι «δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι είδους επαγγέλματα θα είναι σημαντικά στο μέλλον και ποια είναι η σωστή ποσότητα διδασκαλίας, σε σχέση με την απορρόφησή τους από τη βιομηχανία και από τον τομέα παροχής υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προσφέρουμε ευρύ πεδίο γενικής μάθησης και, επιπλέον, μιαν εκπαίδευση για τις μελλοντικές δεξιότητες. Αν είμαστε τυχεροί, θα έχουμε στο μέλλον τον σωστό αριθμό επαγγελματιών σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών». Είναι προφανές ότι στη χώρα αυτή η ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων ως μια σημαντική δεξιότητα για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, όπως μας ανέφερε ο κ. Johnson, δεν αρχίζει μόνο από τα μαθητικά θρανία και μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά αντανακλάται και μέσα από το διοικητικό προφίλ του σημερινού Φινλανδού επαγγελματία.
Iσότητα
Μαθαίνουμε λοιπόν (www. kwintessential.co.uk) ότι η δομή των επιχειρήσεων βασίζεται στην ισότητα, υποστηρίζει τη διαπολιτισμική διοίκηση και είναι πολύ σημαντικό «να θυμάται κάποιος ότι πρέπει να μεταχειρίζεται τον καθένα με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια δέουσα προσοχή». Η προσήλωση των Φινλανδών στην ισότητα συνεπάγεται και ένα στυλ διοίκησης συνεργασίας και συμμετοχής. Ακόμη, ότι «οι πλέον αποδοτικοί μάνατζερ στη Φινλανδία είναι αυτοί που αναγνωρίζουν και αξιολογούν τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν οι εργαζόμενοι σε κάθε επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι αναμένουν ότι θα τους συμβουλεύονται για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν είτε τη δική τους ευημερία είτε το καλό της επιχείρησης».
Εννοείται ότι στην περίπτωση που οι μάνατζερ το παραλείψουν αυτό, θεωρούνται αντιπαραγωγικοί. Με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι πέραν της άσκησης των όποιων καθηκόντων τους, θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι και για την όποια επιτυχία. Η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προθεσμιών εκλαμβάνεται ως «κακό μάνατζμεντ» και συνεπάγεται διατάραξη της σχέσης εμπιστοσύνης.

Ενα σου και ένα μου, η αρχή της συνεργασίας

Το πνεύμα ομαδικότητας βασίζεται κυρίως στην ανταποδοτικότητα, έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
The Economist
Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συνεργάζονται -ακόμα και όταν έχουν τη δυνατότητα να παραπλανήσουν και να εξαπατήσουν τον πλησίον τους- αποτελεί αντικείμενο έρευνας τόσο των οικονομικών επιστημών όσο και της ψυχολογίας. Οι επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεωρία της συνεργασίας ή της ανταποδοτικότητας, γνωστή κι ως «Tit for Tat» (Ενα μου κι ένα σου).
Γενικά, όταν συνεργαζόμαστε με κάποιον έχουμε την τάση να είμαστε γενναιόδωροι… μέχρι βέβαια ο συνεργάτης μας να δείξει ότι δεν διέπεται από τα ίδια αισθήματα και είναι περισσότερο εγωκεντρικός, δεν μοιράζεται τα κέρδη αλλά αντίθετα τα σωρεύει για δικό του αποκλειστικό όφελος. Υπό αυτές τις συνθήκες η συνεργασία διακόπτεται, διότι όπως λένε «εάν με κοροϊδέψεις μία φορά, ντροπή σου, εάν με κοροϊδέψεις δεύτερη η ντροπή είναι δική μου».
Μετά τη ρήξη μιας τέτοιας σχέσης, σύμφωνα με τη θεωρία, αυτός που μας εξαπάτησε θα διδαχθεί από το λάθος του και θα γίνει καλύτερος, θα μάθει να μοιράζεται. Πολλά πειράματα, τα οποία έγιναν με ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια, υποδεικνύουν ότι αυτή η αρχή της ανταποδοτικότητας πράγματι λειτουργεί στα ζευγάρια. Ομως, όπως είναι λογικό, οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι πιο πολύπλοκες δομές από τα ζεύγη. Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν διαρρηγνύεται μία τέτοια σχέση στην κοινωνία; Μέχρι πρόσφατα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κατασκευαστούν πρότυπα των συμπεριφορών που διέπουν ένα κοινωνικό σύνολο.
Διαδικτυακό παιχνίδι
Mελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Proceedings of the National Αcademy of Sciences αλλάζει τα δεδομένα. Ο δρ Νικόλαος Χρηστάκης και οι συνάδελφοί του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ δημιούργησαν ένα παιχνίδι ελέγχου της ικανότητας συνεργασίας που είχε μία ιδιαιτερότητα: οι παίκτες μπορούσαν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι μέσω Διαδικτύου. Ετσι οι επιστήμονες απέκτησαν μία πολύ πιο ολοκληρωμένη ιδέα για τη δυναμική που διέπει τη συνεργασία ακόμα και σε μεγάλες ομάδες.
Αρχικώς οι επιστήμονες μοίρασαν πόντους στους συμμετέχοντες. Κατά τα διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να χαρίσουν πόντους στους συμπαίκτες-γείτονές τους. Οι πόντοι που χαρίζονταν διπλασιάζονταν στους διαχειριστές του παιχνιδιού και μοιράζονταν στη συνέχεια σε όλους τους παίκτες της ομάδας. Ετσι, εάν όλοι συνεργάζονταν, κέρδιζαν. Την ίδια στιγμή ακόμα και ένας λιγότερο γενναιόδωρος παίκτης που δεν χάριζε τους πόντους του στους συνεργάτες του, επωφελείτο από τη γενναιοδωρία των γειτόνων του. Στο τέλος του παιχνιδιού, οι πόντοι μετατράπηκαν σε χρήματα, καθώς οι επιστήμονες ήθελαν να είναι βέβαιοι πως οι ομάδες των παικτών θα λειτουργούσαν με τα ίδια κίνητρα όπως στην κοινωνία.
Για το παιχνίδι, ο δρ Χρηστάκης και η ομάδα του στρατολόγησαν 785 εθελοντές τους οποίους βρήκαν μέσω της υπηρεσίας Mechanical Turk του διαδικτυακού καταστήματος Amazon. Κάθε παίκτης συνδέθηκε κατά τυχαίο τρόπο με άλλους οκτώ παίκτες και κάθε ομάδα έπαιξε πολλούς γύρους τριών διαφορετικών εκδοχών του παιχνιδιού προτού οι επιστήμονες καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα.
Αρχικά οι παίκτες έρχονταν σε επαφή και αλληλεπιδρούσαν με την ίδια ομάδα συμπαικτών. Στη δεύτερη εκδοχή του παιχνιδιού οι ομάδες αλλάζαν κατά τυχαίο τρόπο, μετά την ολοκλήρωση κάθε γύρου, ενώ στην τελική φάση, οι συντονιστές υπενθύμιζαν σε κάθε παίκτη πώς είχε συμπεριφερθεί ο συμπαίκτης του στον προηγούμενο γύρο, και του ζητούσαν να δηλώσει κατά πόσο θα ήθελε να διακόψει τη σχέση του με τον συγκεκριμένο παίκτη ή να αναζητήσει κάποιον άλλο.
Σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού η πλειοψηφία των παικτών (το 60%) άρχισε με πνεύμα συνεργασίας. Ωστόσο, στις πρώτες δύο φάσεις, το πνεύμα συνεργασίας μειωνόταν συνεχώς επειδή γινόταν όλο και περισσότερο αισθητή η κακή επίδραση όσων δεν τηρούσαν τη βασική αρχή της ανταποδοτικότητας. Ενας παίκτης εμφανιζόταν λιγότερο πρόθυμος να συνεργαστεί όσο μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των συμπαικτών του, που εμφανίζονταν πλεονέκτες και εγωιστές. Αυτό ακριβώς επιβάλλει και η αρχή της ανταποδοτικότητας. Τα «αντίποινα», ωστόσο, δεν αρκούσαν για να διασώσουν το πνεύμα συνεργασίας και ύστερα από δώδεκα γύρους μόνο το 10-20% των παικτών εξακολουθούσαν να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας.
Στην εκδοχή του παιχνιδιού όπου ο παίκτης μπορούσε να επιλέξει με ποιους θα είχε επαφή, η συνεργασία παρέμεινε σταθερή σε όλους τους γύρους.
Ποιες σχέσεις αντέχουν
Οταν ο δρ Χρηστάκης και οι συνεργάτες του μελέτησαν στην τρίτη εκδοχή του παιχνιδιού τον τρόπο εξέλιξης των σχέσεων ανάμεσα στους παίκτες, διαπίστωσαν ότι οι δεσμοί που ανέπτυσσαν δύο παίκτες με καλή διάθεση για συνεργασία και ανταποδοτικότητα, τηρούσαν την αρχή «ένα σου κι ένα μου». Επιπλέον, ήταν σταθεροί και αντέχαν στον χρόνο, σε αντίθεση με αυτούς που έπαιζαν με κάποιον που δεν είχε την παραμικρή διάθεση να συνεργαστεί.
Eτσι, όταν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι όσοι είχαν το «σωστό» πνεύμα διατηρούσαν περισσότερες κοινωνικές διασυνδέσεις συγκριτικά με αυτούς που είχαν απομονωθεί λόγω της πλεονεξίας τους. Επιπροσθέτως, σημειώνουν οι ερευνητές, σταδιακά οι «πλεονέκτες» άρχισαν να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους. Οι πιθανότη τες ένας τέτοιος παίκτης να επιλέξει τον δρόμο της… αρετής αυξάνονταν αναλόγως με τον αριθμό των συμπαικτών που τον εγκατέλειπαν λόγω του τρόπου με τον οποίο έπαιζε. Η αρχή tit for tat (ένα σου και ένα μου) μπορεί να μην είχε τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά τα αντίποινα από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο είχαν.

Tόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και υποστήριξη νέων επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένο σχέδιο μέσω ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων
Από 15 Νοεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα 

«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης». Υπενθυμίζουμε ότι, το πρόγραμμα αυτό έχει προκηρυχθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στοχεύει:
- Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτουμένων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
- Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.
Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, οι δράσεις οι οποίες ενισχύονται είναι:
Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»
Δράση 2: «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας».
Περιοχές - ενίσχυση
Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ορίστηκαν οι 11 επιλέξιμες περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ηπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, και οι τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Επισημαίνεται ότι και για τις δύο δράσεις, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Τα βασικά στοιχεία των δύο δράσεων είναι:
Δράση 1: Η δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)» αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από συγκεκριμένους μη επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι δημοσιεύονται αναλυτικά σε παράρτημα του οδηγού της δράσης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
- Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1η/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
- Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Επιλέξιμες ενέργειες: Οι ενέργειες που ενισχύονται στη δράση 1 και τα μέγιστα ποσοστά/ποσά αυτών στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό είναι: ενοίκια (έως 50%), λογαριασμοί ΔΕΚΟ (έως 40%), δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης (έως 10%), δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομική και λογιστική στήριξη) έως 10%, δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (έως 5%), δαπάνες κατάρτισης (έως 20%), αποσβέσεις παγίων (έως 5%), δαπάνες αγοράς εξοπλισμού/πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων (έως 10%), νέα θέση εργασίας (1 ΕΜΕ) έως 15.000 ευρώ.
Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 10.000 ευρώ και ανώτατο 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας ή νέων θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).
Η κάθε νέα θέση (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας - ΕΜΕ) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.
Δράση 2: Οπως αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος, η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.
Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως,
- η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά την εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ. πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού),
- η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση ποιότητας, προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία),
- η ενίσχυση της εξωστρέφειας, που περιλαμβάνει την προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ. τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
- η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από την 1η/1/2011, απασχολούν 5 εργαζομένους και άνω (5 ΕΜΕ) και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.
Για τη Δράση 2
Επιλέξιμες ενέργειες: Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες:
Α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού κ.ά.
Β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.
Επικουρικά των ανωτέρω ενεργειών και στο πλαίσιο του προτεινόμενου ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης, δύναται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους τουλάχιστον για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει νέα θέση εργασίας (1 ΕΜΕ), αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και για τις δύο δράσεις, μπορούν να υποβάλλονται έως τη 15η Ιανουαρίου 2012.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

«Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνουν την έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «digi-mobile».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνουν την έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «digi-mobile».
Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους €15 εκατ. ευρώ, και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Παρά τη σημαντική διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, η εγχώρια ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε κινητά («mobile εφαρμογές») από ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης «Η αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε smartphones μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε νέα κοινά στόχους, ακόμη και εκτός συνόρων, ενώ μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην αξιοποίηση των «έξυπνων» συσκευών ως μέσου προβολής και βελτίωσης της εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες».
Οι εφαρμογές που επιδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να απευθύνονται είτε σε καταναλωτές (B2C), είτε σε επιχειρήσεις (B2B), είτε να είναι ενδοεπιχειρησιακές (Β2Ε). Υποχρεωτικά θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά, τουλάχιστον μία μεταξύ των NokiaSymbian, GoogleAndroid, AppleiOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες,Palm/HP’sWebOS, SamsungBada, NokiaMaemo & MeeGo κλπ.)
Ενδεικτικά παραδείγματα mobile εφαρμογών που θα μπορούσαν να ενισχυθούν, περιλαμβάνουν:
 • mobile εφαρμογές που επιτρέπουν σε στελέχη της επιχείρησης την πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα
 • υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς πελάτες
 • εφαρμογές  παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη και υπηρεσίες destination management
 • υπηρεσίες για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης,  τη διαχείριση του πελατολογίου κλπ.
 • υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης
 • υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και εφαρμογές τιμολόγησης
 • υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, παραγωγής θεαμάτων, κινηματογράφους κλπ.
 • διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδίων
 • παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ. 
Στη δράση μπορούν να υποβάλουν προτάσεις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στους Oδηγούς της δράσης. Επιδοτούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας λογισμικού και/ ή υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service».
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης. Η μέγιστη ενίσχυση αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και δεν μπορεί να υπερβεί τα  €7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει ή αξιοποιήσει native mobile ή web mobile εφαρμογές ή τα €1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile portal. Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να ολοκληρώσουν την επένδυση το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης έργου. Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην κατάρτιση και υποβολή της πρότασής τους, πρόκειται να δημιουργηθεί «κατάλογος προμηθευτών» στην ηλεκτρονική σελίδα της δράσης, στη διεύθυνση http://digi-mobileportal.digitalaid.gr
Στον κατάλογο προμηθευτών εντάσσονται επιχειρήσεις που μπορούν να αναλάβουν την πλήρη ανάπτυξη των εφαρμογών και την υποστήριξή της. Ο κατάλογος αυτός θα είναι διαρκώς ανοικτός. Η υποβολή των στοιχείων των προμηθευτών πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας στο δικτυακό τόπο της δράσης και η συμπλήρωση των στοιχείων του εκάστοτε προμηθευτή πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψήφιου δικαιούχου.
Η υποβολή των προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι άμεση και η επιλογή των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής ανά ΕΠ/ΠΕΠ του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και μέχρι εξαντλήσεως του ανά Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου καταχωρίζονται οι ηλεκτρονικές προτάσεις θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12:00. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
Η δράση υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» (Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ). Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί των δράσεων βρίσκονται διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr  καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας www.mindev.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και τηλεφωνικά ατελώς στο 8005000115 (διαθέσιμη γραμμή από Δευτέρα 19/12/2011).
 Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών στην Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονία

Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος ως μέσου αύξησης της ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών ως τουριστικού προορισμού

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 5/9/2011 - 14/10/2011

Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης

Δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού χαρακτήρα Δημιουργία, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των δικτύων υποδομής Βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας Εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περίοδος υποβολής: 7/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1775

Ανάδειξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών Νέων

Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών νέων, φοιτητών και αποφοίτων ΑΕΙ, μέσω της διεξαγωγής πανελλήνιων διαγωνισμών καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και μέσω της δημιουργίας του κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου και της προώθησης συνεργειών με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για έναν πιο μόνιμο μηχανισμό ανάδειξης και αξιοποίησης των ιδεών αυτών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 7/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Περισσότερα
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1768

«Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων (clusters) Επιχειρήσεων -Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο Πλανήτης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων (clusters) Επιχειρήσεων -Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο Πλανήτης»

Ανάπτυξη καινοτομικών συστάδων (clusters) επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ή κλάδους της οικονομίας που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού με την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων. Χαρακτηριστικά των καινοτομικών συστάδων (clusters) είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα, η ένταση γνώσης, η γεωγραφική τους συγκέντρωση, η διασύνδεση σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών και ο ισχυρός προσανατολισμός σε εξαγωγές.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 7/9/2011 - 17/10/2011, και ώρα 15:30
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1760

ICT4 Growth Ανάπτυξη στην Πράξη

Αναλυτικά προγράμματος

Προδημοσίευση Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Προσθήκη στις Προκηρύξεις μου

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:
 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:
 • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
 • Πολιτιστικός τουρισμός
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Τουρισμός υπαίθρου
 • Γαστρονομικός τουρισμός
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας

Περιοχή υλοποίησης

Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:
 • Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.)
 • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 • Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010
Τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού, µε τη µορφή Σύµπραξης, µαζί µε τουλάχιστον µία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.∆. 55 ή/και 79 του Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, µε συµβολαιογραφική πράξη µεταξύ των εταίρων.
Eξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους.

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού
 • Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
 • Προβολή - Προώθηση
 • Υπηρεσίες Συμβούλων
 • Άλλες δαπάνες

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000
Αναλυτικά:
 • 13.645.616 € από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • 1.618.456 € από το ΠΕΠ Αττικής
 • 938.490 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
 • 930.498 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
 • 1.789.031 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
 • 1.077.909 € από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο)

Περίοδος υποβολής

(Θα ανακοινωθεί)
 • Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του καθενός, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.
 • Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το Έντυπο Υποβολής, το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ………… και μέχρι τις ………… μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.
 • Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
 • Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.
 • Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού, αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας.
 • Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς, είτε µε ταχυμεταφορά, εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου.
 • Στην περίπτωση υποβολής του φυσικού φακέλου ιδιοχείρως, αυτός θα πρωτοκολλείται, κατά την παραλαβή του, ως εισερχόμενο έγγραφο στο κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
 • Στην περίπτωση αποστολής ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ - συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
 • Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά τις ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. 
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Φαξ
210 7473666

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
Διεύθυνση
Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα, 115 26
Φαξ
210 7473767

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/2/2011

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Νέο Πρόγραμμα στήριξης γυναικείων οργανώσεων και δράσεων για την ισότητα των φύλων (ΕΣΠΑ)

Σήμερα δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με το νέο αυτό Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικείων οργανώσεων, θεωρώντας ότι αποτελούν βασικό μοχλό της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα στον τομέα στήριξης των περισσότερο ευάλωτων γυναικών. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση διετών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν: 
·         Στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και την αρωγή θυμάτων βίας.
·         Στην υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων γυναικών
·         Στην καταπολέμηση των στερεότυπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται από τα ΜΜΕ.
·         Στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων σε νέους τομείς προώθησης της ισότητας των φύλων (π.χ. περιβάλλον, κοινωνία της γνώσης).
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΕΣΠΑ). Κάθε διετές Σχέδιο δράσης θα χρηματοδοτηθεί μέχρι 80.000 ευρώ συνολικά με την προϋπόθεση ότι θα προσληφθεί τουλάχιστον ένας/μία άνεργος/η πλήρους απασχόλησης.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2011
Από τις 22 Αυγούστου οι ενδιαφερόμενες γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (Φανή Παπαδοπούλου τηλ. 210-3898000) το οποίο αναλαμβάνει την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής κατά τη κατάρτιση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.  
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση επιχορήγησης βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες:
ΓΓΙΦ (www.isotita.gr),          ΕΥΕ/ΓΓΙΦ (www.eyeisotita.gr),

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Αύξηση Ποσοστού Επιδότησης !

Το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως μοχλό για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, ενισχύονται Πολύ Μικρές και Μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% έργα ύψους προϋπολογισμού από 30.000€ έως 300.000€ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και σχέδια που αφορούν παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης και από 20.000€ έως 200.000€ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. H υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 01/08/2011.
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 30.000.000
Ποσό Χρηματοδότησης έως: € 200.000 

http://startupgreece.gov.gr/

Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων


Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.
Συνολικός Προϋπολογισμός:  €150.000.000
Ποσό Χρηματοδότησης έως:  €1.000.000


 Μάθε περισσότερες πληροφορίες στο startupgreece.gov.gr !

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

5 προγράμματα για την επιχειρηματικότητα με συνολικό προϋπολογισμό 225 εκ. € Δημοσιεύτηκαν οι οδηγοί προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκαν οι οδηγοί για τα προγράμματα:

- «Εναλλακτικός Τουρισμός» (20 εκ. €),

- «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» (30 εκ. €),


- «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί» (68 εκ.€),


- «Digi-Mobile» (15 εκ.€).


Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι τέλος Μαΐου να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα» προϋπολογισμού 100 εκ. €.


Περισσότερες πληροφορίες:


Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Ξεκινά η λειτουργία της ίδρυσης επιχείρησης σε μία μέρα και σε ένα σημείο

Μια και μοναδική διαδικασία που διαρκεί περίπου μία ώρα και εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης και την άμεση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας σε 1 ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη, θα επιτυγχάνεται μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης που ξεκινάει τη λειτουργία της από αύριο Δευτέρα 04.04.2011.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα.
Με τον τρόπο αυτό, η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται:
•    σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ,
•    με μία και μοναδική διαδικασία αντί για 11,
•    σε μία μέρα αντί για 38
Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν εκκρεμότητες με το ελληνικό δημόσιο (π.χ. να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) αφορά Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίες θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους, καθώς και Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στα Επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.
Για την εφαρμογή της ΥΜΣ ήταν απαραίτητη η ολοκλήρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου(ΓΕΜΗ), μιας μεγάλης βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας.
Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών μιας στάσης με το ΓΕΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό ΓΕΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
Πετυχαίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη στη μετάπτωση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΓΕΜΗ όλων των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επιμελητήριο για τα μέλη του, τη λειτουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την εκκαθάριση του μητρώου κάθε Επιμελητηρίου από ανενεργά μέλη.
Σε μια χώρα, που κατατάσσεται στην 149η θέση μεταξύ  183 χωρών στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης, η εφαρμογή της ΥΜΣ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις. Το όφελος για τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τη δημόσια διοίκηση είναι σημαντικό, καθώς:
•    Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επιβαρύνσεις: Για παράδειγμα, για τη σύσταση μιας απλής ομόρρυθμης εταιρίας τα βήματα που απαιτούνται για έναν επιχειρηματία μειώνονται από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας επαφή με το Δημόσιο, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης.
•    Μειώνουμε το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυμίας και τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Για παράδειγμα, για σύσταση ΕΠΕ με κεφάλαιο 4.500 ευρώ στο ΕΒΕΑ υπάρχει το κόστος σήμερα είναι 786 ευρώ. Μετά τη λειτουργία της ΥΜΣ το κόστος δηλαδή μειώνεται κατά 235 Ευρώ (33% λιγότερο κόστος).
•    Αναδιοργανώνεται ο δημόσιος τομέας και περιορίζεται το διοικητικό κόστος: Οι υπάλληλοι που απελευθερώνονται από τα μέχρι σήμερα πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης για τη σύσταση επιχειρήσεων στο Δημόσιο, μπορούν πλέον να διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες.
•    Περιορίζεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση που ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών: Για πρώτη φορά στη χώρα μας η δημόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση μιας επιχείρησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης. Παράλληλα, όλα τα τέλη αποπληρώνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος
•    Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας. Απελευθερώνουμε την επιχειρηματικότητα με την εισαγωγή νέων πρακτικών στο Δημόσιο τομέα με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Παράλληλα, στο αμέσως προσεχές διάστημα ολοκληρώνονται και περαιτέρω βήματα, όπως ένταξη στις ΥΜΣ και των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η ένταξη και των ατομικών επιχειρήσεων στις ΥΜΣ, η επέκταση της υπηρεσίας σε όλα τα ΚΕΠ καθώς και η δημιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ΥΜΣ και το ΓΕΜΗ ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να ενημερώνεται από σχετικό Διαδικτυακό Τόπο που προετοιμάζεται και θα τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, συνεργάστηκαν συνολικά 71 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και νομικά πρόσωπα.
Επισυνάπτεται πλήρες ενημερωτικό σημείωμα με τη μορφή ερωταπαντήσεων:
Ενημερωτικό Σημείωμα One-Stop-Shop.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

η 2η Πρόσκληση Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας


Περιγραφή Μέτρου
Η παρούσα Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων είναι ανοιχτή σε τρεις (3) Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος:
1. Ποιότητα Ζωής
2. Προσβασιμότητα
3. Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι
και σε όλους τους ειδικούς στόχους του προγράμματος (areasofintervention)

Τελικοί Δικαιούχοι

1. Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Δημόσιες Αρχές
2. Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο F-b της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
3. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,
α. Δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητες
β. Δεν διανέμουν κέρδη σε μετόχους
γ. Λειτουργούν για τουλάχιστον ένα έτος πριν τη δημοσίευση της συγκεκριμένης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων
Πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιωτικές εταιρείες, που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 2 και 3, δεν είναι επιλέξιμες.
Οι προτάσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν Εταίρους και από τις δυο χώρες που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και να συνεργάζονται σε τουλάχιστον δυο από τους ακόλουθους τομείς: κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή στελέχωση και κοινή χρηματοδότηση. Ο συνολικός αριθμός Εταίρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δέκα (10), συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής Εταίρου.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα Πρόσκληση είναι 44.000.000,00 ευρώ (εκ των οποίων 37.400.000,00 ευρώ είναι ΕΤΠΑ). Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 200.000,00 ευρώ μέχρι 2.000.000,00 ευρώ για του Άξονες Προτεραιότητας 1 και 3. ενώ οι προτάσεις που θα υποβληθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2 πρέπει να έχουν κατώτατο ύψος προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ χωρίς ανώτατο όριο.
Περίληψη πρόσκλησης

www.interreg.gr

Προδημοσίευση Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:
 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:
 • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
 • Πολιτιστικός τουρισμός
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Τουρισμός υπαίθρου
 • Γαστρονομικός τουρισμός
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή υλοποίησης

Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:
 • Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.)
 • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 • Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010
Τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού, µε τη µορφή Σύµπραξης, µαζί µε τουλάχιστον µία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.∆. 55 ή/και 79 του Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, µε συµβολαιογραφική πράξη µεταξύ των εταίρων.
Eξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους.

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω ...
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 €.

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Στις περιπτώσεις Σύμπραξης η προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Τι χρηματοδοτείται

 • Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού
 • Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
 • Προβολή - Προώθηση
 • Υπηρεσίες Συμβούλων
 • Άλλες δαπάνες

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000
Αναλυτικά:
 • 13.645.616 € από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • 1.618.456 € από το ΠΕΠ Αττικής
 • 938.490 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
 • 930.498 € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
 • 1.789.031 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
 • 1.077.909 € από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο)

Περίοδος υποβολής

(Θα ανακοινωθεί)
 • Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του καθενός, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.
 • Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το Έντυπο Υποβολής, το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ………… και μέχρι τις ………… μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.
 • Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
 • Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.
 • Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού, αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας.
 • Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς, είτε µε ταχυμεταφορά, εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου.
 • Στην περίπτωση υποβολής του φυσικού φακέλου ιδιοχείρως, αυτός θα πρωτοκολλείται, κατά την παραλαβή του, ως εισερχόμενο έγγραφο στο κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
 • Στην περίπτωση αποστολής ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ - συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
 • Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά τις ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.

Σχετικά αρχεία
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.antagonistikotita.gr
Διεύθυνση Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Φαξ
210 7473666
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης
Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
Διεύθυνση Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα, 115 26
Φαξ 210 7473767